Service i Pöyrisjärvi

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

En stor stuga byggd av runda stockar. Under farstutaket finns en dörr och två fönster. En gångbro i trä leder fram till farstun.

Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Pöyrisjärvi ödemarksområdet

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Hettaområdet. Många av dom erbjuder tjänster också i Pöyrisjärvi ödemarksområde.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer, restauranger, butiker och kiosker

Stugor och eldplatser

 • Matlagning går lättast i ödestugorna, som alla är utrustade med en kamin.
 • I Bievrrašjávri / Pöyrisjärvi öde- och reserveringsstuga finns det också en gasspis.
 • I Övre Lappland, på statens marker, tillåter Forststyrelsen att man gör upp eld av ris och grenar utan särskilt tillstånd. För att ta och använda markliggande träd av lågt värde behöver man ett markträdstillstånd, som fås från Fjäll-Lapplands naturum. Det rekommenderas att man använder gamla eldplatser om man finner sådana.

Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld på eldplatserna.

 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

 • Vattnet på området är för det mesta drickbart, men under sommarns hetta rekommenderas det att man kokar det.

Avfallshantering

 • På de flesta av Pöyrisjärvi ödemarksområdes öde- och reserveringsstugor finns det fortfarande avfallskärl. Från Kalmakaltio ödestuga har avfallskärlen avlägsnats. I närheten av stugan finns en sorteringspunkt för avfall. Även om det finns avfallskärl vid stugorna, ät det önskvärt att vandrare för bort sitt avfall från terrängen.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

WC

 • Vid öde- och reserveringsstugorna finns det torrtoaletter.

Övernattning

Tältning

Öde- och reserveringsstugor

På ödemarksområdet finns det 6 ödestugor samt en öde- och reserveringsstuga. I ödestugorna får man övernatta en natt eller två.

Övernattning i omnejden

Uthyrning av utrustning

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster i Pöyrisjärvi ödemarksområde.
 • I Fjäll-Lapplands naturum i Enontekis kyrkoby Hetta är tillgänglig med rullstol. Den takförsedda eldplatsen på gården är också tillgänglig med rullstol. Det finns en tillgänglig toalett i naturumet.

Övrig service i omnejden