Respektera naturen

Naturen i Rokua nationalpark är särskilt känslig. Det är viktigt att du tar reda på fakta om parken i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa parkens anvisningar och ordningsstadga. Det är viktigt att följa ordningsstadga när du rör dig i nationalparken. Läs också mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll som mot nationalparkens regler.

Det är förbjudet att låta husdjur springa fritt. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i nationalparken, men endast kopplade.

Röra sig i nationalparken

I nationalparken får man röra sig fritt till fots, med snöskor och på skidor. Vi rekommenderar att du stannar på de markerade leder för att bevara Rokuas känsliga natur!

Cykling är tillåtet endast på markerade leder.

Slå läger

Det är tillåtet att slå läger endast i samband med underhållna eldplatser i Kirvesjärvi, Lianjärvi, Pitkäjärvi, Pookivaara, Rokuanjärvi och Saarinen. Slå läger endast på redan förstörd mark. Rokuas natur är mycket ömtålig och eroderar lätt.

Göra upp eld

Det är tillåtet at göra upp öppen eld i nationalparken på de underhållna eldplatser som finns markerade på kartan och i terrängen, och enbart med den vd som förts till platsen för ändamålet. I Rokua nationalpark är det förbjudet att tända eld under varning för terrängbrand på alla eldplatser. Förbjudet gäller även eldstäderna med tak och rökkanal! Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden.

Fiska

Det är förbjudet att fiska i Pitkäjärvi, Hätäjärvi och Saarinen. I övriga sjöar är fiske tillåtet med fisketillstånd.

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär matsvamp.

Andra regler och anvisningar

Förbjuda aktiviteter i Rokua nationalpark

 • Att göra en lägereld under varning för terrängbrand vid alla eldplatser
 • Att skada jordmånen eller berggrunden och att ta jordmaterial eller gruvmineraler
 • Att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem
 • Att fiska i Hätäjärvi, Pitkäjärvi och Saarijärvi
 • Att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller förstöra deras bon
 • Att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • Att skräpa ner och skada konstruktioner
 • Att utföra aktiviteter som stör andra människor
 • Att jaga eller samla in ryggradslösa djur
 • Att hålla husdjur fria

Förberedelser

Säkerhet

 • Rokuaområdet är ytterst känsligt för skogsbrand. Kom ihåg, att då varning för terrängbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp eld ens på de anvisade eldplatserna.
 • Rokuas terräng är känsligt för slitage. Vandrare rekommenderas därför att använda utstakade leder.
 • Tukes har godkänt användning av myggbekämpningsutrustning endast i byggnaders omedelbara närhet; på terrasser och verandor på gårdsplanen. Det är inte tillåtet att transportera myggbekämpningsutrustning utanför gården i skogen.

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

När det råder varning för terrängbrand är det totalt förbjudet att göra upp eld i Rokua nationalpark, även i eldstäderna med rökkanal. Speciellt de torra lavmoarna i området är i stor risk att fatta eld. Den som gör upp eld ansvarar alltid själv för brandsäkerheten. Observera att det ställvis kan förekomma förbud att göra upp eld.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).