Instruktioner för att vistas och färdas i Rokua

I Rokuas nationalpark är det

tillåtet

 • att röra sig till fots, på skidor, med kanot och roddbåt med undantag för eventuella begränsningsdelar
 • att plocka bär och svamp

begränsat

 • att göra upp öppen eld och slå läger, vilka tillåts endast på de för ändamålet anvisade platserna.
 • Fiskning i Saarinen, Vaulujärvi, Ahveroinen, Jaakonjärvi. Köp en licens från Rokua Health & Spa ja Kyläkauppa Satumaa, Kylmälä. 
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand har utfärdats
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta eller skada andra än matsvampar, träd, buskar eller andra växter eller delar av dem
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned förstöra friluftsanordningar
 • att fiska i Pitkäjärvi, Hätäjärvi, Saarijärvi.

Förberedelser

Säkerhet

 • Rokuaområdet är ytterst känsligt för skogsbrand. Kom ihåg, att då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp eld ens på de anvisade eldplatserna.
 • Rokuas terräng är känsligt för slitage. Vandrare rekommenderas därför att använda utstakade leder.
 • Tukes har godkänt användning av myggbekämpningsutrustning endast i byggnaders omedelbara närhet; på terrasser och verandor på gårdsplanen. Det är inte tillåtet att transportera myggbekämpningsutrustning utanför gården i skogen.

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

När det råder varning för skogs- och gräsbrand är det totalt förbjudet att göra upp eld i Rokua nationalpark, även i eldstäderna med rökkanal. Speciellt de torra lavmoarna i området är i stor risk att fatta eld. Den som gör upp eld ansvarar alltid själv för brandsäkerheten. Observera att det ställvis kan förekomma förbud att göra upp eld.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).