Leder i Rokua

En leende vandrare sitter på ett räcke i trä. I bakgrunden finns en solig tallskog.

På Rokuaområdet finns sammanlagt 57 km stigar och friluftsleder. 

Rokuas leder är av lätt och medelsvår svårighetsgrad. För att förhindra slitage i terrängen rekommenderas det att vandrare använder sig av de utstakade lederna.

Sommarledernas startpunkter

Lättframkomliga leder
 

Harjunpolku, 2,5 km / rundslinga

Ett soligt sjölandskap, i bakgrunden grönskande skog och en blå himmel.

Vid bar mark.
Vandringstid 1 h.
Svårighetsgrad: Lätt led Medelsvår (mindre höjdskillnader)
Startpunkt: Rokua Health & Spa, Kuntoraitti 2, Rokua
Harjunpolku ledens ruttbeskrivning

 

Medelsvåra leder
 

Pookinpolku, 6 km / rundslinga

En leende vandrare sitter på ett räcke i trä. I bakgrunden finns en solig tallskog.

Vid bar mark.
Vandringstid 2 h.
Svårighetsgrad: Medelsvår (en del höjdskillnader och svårframkomliga ställen).
Startpunkt: Pooki parkeringsplats vid nordvästra gränsen 
Pookinpolku ledens ruttbeskrivning
 

Rokuansydän, 8 km / delvis rundslinga

Två vandrare på en stig i en solig och öppen tallskog.

Vid bar mark.
Vandringstid 2-3 h.
Svårighetsgrad: Medelsvår (en del höjdskillnader och svårframkomliga ställen).
Startpunkt: Jaakonjärvet parkeringsplats, Jaakonjärventie 2, Rokua (förr Kundtjänststället Suppa)
Rokuansydän ledens ruttbeskrivning

 

Keisarinkierros, 19 km / rundslinga

Tre vandrare står på trappor i trä, de lutar sig mot räcket och beundrar utsikten. Från trapporna öppnar sig ett tallskogslandskap med mark täckt av lav.

Vid bar mark.
Vandringstid 1-2 dagar.
Svårighetsgrad: Medelsvår (en del höjdskillnader och svårframkomliga ställen).
Startpunkt: Jaakonjärvet parkeringsplats, Jaakonjärventie 2, Rokua (förr Kundtjänststället Suppa)
Keisarinkierros ledens ruttbeskrivning

 

Vinter leder
 

Skidspår

Två vandrare med snöskor i en snötäckt skog. I bakgrunden syns en klarblå himmel.

Rokuas skidspår följer vandringsleder.
Det finns pausplatser längs skidbackarna och du kan nå den högsta punkten i nationalparken, Pookivaara, i både traditionell och fri skidstil.
Mera om Rokua skidspår

 

Övriga leder

 

Tjärleden i Ule älvdal, 100 km

Startpunkt
Rokuan Hovi (Jaakonjärventie 43, 91670 Rokua) eller Rokua Health & Spa (Kuntoraitti 2, 91670 Rokua)

Leden följer Ule älvs strand via Utajärvi och Muhos till Sankivaara i Uleåborg. Leden är markerad i terrängen med gråa skyltar, ledmärken med orange topp och med orange färg. Ledens symbol är en logo som föreställer en tjärbåt.

Läs mer om Tjärleden (ouka.fi på finska och engelska).

Energiförbrukningsleder

Startpunkt
Rokua Health & Spa (Kuntoraitti 2, 91670 Rokua)

Energiförbrukningslederna (4,8 km, 10,6 km och 13 km) består av leder för vilka man har fastställt en genomsnittlig kaloriförbrukning. Energiförbrukningslederna har markerats med röd färg.

Terrängcykelleden

Startpunkt: Rokuanhovi eller Rokua Health & Spa
Ledmarkering: bruna terrängcykel-symboler och gul färg på stolpar

Terrängcykelleden är en 27 km lång rutt som sträcker sig runt nationalparken. Ledens svårighetsgrad varierar mycket. Den har jämna och snabbframkomliga spår men också krävande ställen på grund av höjdskillnaderna. En del av leden går vid en skogsväg. Observera att inom nationalparkens område är det endast tillåtet att cykla på leder som reserverats för detta ändamål. Håll dig på leden och undvik onödigt slitage i terrängen. Delar av leden delas med fotgängare, så använd rätt situationshastighet.

""

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

När det råder varning för skogs- och gräsbrand är det totalt förbjudet att göra upp eld i Rokua nationalpark, även i eldstäderna med rökkanal. Speciellt de torra lavmoarna i området är i stor risk att fatta eld. Den som gör upp eld ansvarar alltid själv för brandsäkerheten. Observera att det ställvis kan förekomma förbud att göra upp eld.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Kundtjänst

Underhåll av Rokuavaaras sommarspår och eldplatser, information om tillstånd för nationalparken
Telefon: +358 (0) 206 36 6059

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Rokuas karta i Utflyktskarta.fi.

Broschyr över Rokua


Pdf, 3 Mb (julkaisut.metsa.fi)