Sommarledernas startpunkter

Pitkäjärvi krävande tillgängliga led 0,8 km/riktning

Vid bar mark, vandringstid 1 timme
Svårighetsgrad: Vaativa esteetön luontoreitti. krävande tillgängliga led

Från Pitkäjärvi parkeringsplats går en stig belagd med stenaska som lämpar sig för rullstolsanvändare till Pitkäjärvi kåta. Stigen är 0,8 kilometer lång i en riktning. Leden är en krävande tillgänglig led bland annat på grund av ett par brantare backar. På en några meters sträcka förekommer också lutning i sidled.

Startpunkt

Pitkäjärvi parkeringsplats, Keisarintie 1720, 92810 Vaala

Friluftskonstruktioner

Pitkäjärvi kåta och utomhustoalett är tillgängliga, men vedförrådet är inte tillgängligt.

Ruttbeskrivning

Från Pitkäjärvi parkeringsplats går en 0,8 kilometer lång stig belagd med stenaska som lämpar sig för rullstolsanvändare till Pitkäjärvi kåta. Leden är en krävande tillgänglig led bland annat på grund av ett par brantare backar (längdlutning upp till 24 %). På en några meters sträcka förekommer också sidolutning (cirka 6 %). Stigen är till största delen i gott skick och jämn, men vid fuktigt väder är leden ställvis mjuk och på några ställen längs leden finns rötter och fördjupningar efter servicefordon.

I början av leden vid Pitkäjärvi parkeringsområde finns en körhinderstolpe som man kan gå runt. På båda sidor om stolpen är den fria bredden 1,1 meter.

Ledmarkering

Gula och blå målfärgsmärken.

Observera

Träförrådet och passagen till stranden av Pitkäjärvi är inte tillgängliga. Med bil lönar det sig att komma till startplatsen från söder via Neittävä, eftersom Keisarintie ofta är i dåligt skick.

Harjunpolku 2,5 km / rundslinga

Vid bar mark, vandringstid 1 timme
Svårighetsgrad: Lätt led Medelsvår (mindre höjdskillnader)

Harjunpolku är en lättframkomlig, kort vandringsled som passar också för familjens minsta. Leden går genom åsterrängen mellan Rokua Health & Spa och sjön Lianjärvi.

Startpunkt

Rokua Health and Spa, Kuntoraitti 2, Rokua

Friluftskonstruktioner

Lianjärvi raststuga och torrtoalett.

Ruttbeskrivning

Harjunpolku är en till största delen lättframkomlig rundslinga som går över åsterrängen i närheten av Rokua Health & Spa och genom strandlandskapet vid sjön Lianjärvi. Leden är lämplig även för familjens yngsta vandrare. Ett bra ställe att pausa är vid raststugan (ej övernattning) vid Lianjärvis strand, vid en före detta dansbana.  Leden Harjunpolku startar bakom Rokua Health & Spa, nära sjön Ahveroinens strand. Man kan gå leden både motsols och medsols.

Norra delen av leden går över en låg ås genom tallskog och lavhedar. Leden smalnar av i den västra delen längs sjön Lianjärvis strand där det finns gammal tallskog men lokalt också frodigare trädbestånd. I södra och sydöstra delen, mellan Lianjärvi raststuga och Rokua Health & Spa, är leden bred och belagd med stenmjöl och går över kuperad och böljande terräng genom en ljus tallskog. 

Ledmarkering

Leden är märkt med blå färgmarkeringar på träden. I korsningarna finns bruna skyltar.

Top 3

 1. Terrängen som formats av istiden
 2. Lavhedarna
 3. Paus vid Lianjärvi raststuga.

Observera

 • ​​​​​​ I ledens östra del finns två vägövergångar och i den sydöstra och södra delen av leden rör sig också terrängcyklister.
 •  Terrängen är känslig för slitage, så håll dig till de markerade lederna och slå läger endast vid de markerade rastplatserna.
 •  Det är tillåtet att göra upp öppen eld endast vid markerade rastplatser och med den ved som reserverats för ändamålet. När det råder varning för terrängbrand är det förbjudet att göra upp eld i hela nationalparken (även i kåtor och raststugor).
 • Det finns inga sopkärl längs leden och vid rastplatserna. Ta med dig ditt skräp när du går.
 • Det finns inget toalettpapper på torrtoaletterna.

Pookinpolku 4,9 km / rundslinga

Vid bar mark, vandringstid 2 timme.
Svårighetsgrad: Medelsvår (en del höjdskillnader och smala stigar med rötter).

Leden Pookinpolku leder via vackra sjön Pitkäjärvi till Pookivaara, nationalparkens hjärta, där brandväktarna höll till förr i tiden. Här kan du se böljande moterräng och silverskimrande lavfält i ett landskap där dyner, dödisgropar och åssluttningar är spår efter istiden.

Startpunkt

Pitkäjärvi parkeringsplats (Keisarintie 1720, 92810 Vaala). Det lönar sig att köra till Keisarintie från södra delen av nationalparken, via Nuojuankoskentie.

Pooki parkeringsplats, som inte har någon officiell adress. Parkeringsplatsen ligger vid en skogsväg (kallad Halkivaarantie) som viker av till vänster från Salmisentie en bit förbi lägercentret, sett från Utajärvi-hållet. Från Pookis parkering kan du ta dig till Pookinpolku-leden längs en cirka en kilometer lång förbindelseled.

Friluftskonstruktioner

Pitkäjärvi rastplats med en halvkåta och torrtoalett som är tillgänglighetsanpassade.
Pookivaara rastplats med raststugan Pookin paussi, Brandväktarens ödestuga, ett utsiktstorn och en torrtoalett.

Från Pookivaara fortsätter leden till sjön Pitkäjärvi. Stigen går över lättframkomlig sandmo, huvudsakligen nedåt. Längs leden finns flera rastplatser och två långa trappor.

Vid sjön Pitkäjärvis strand smalnar stigen av och går runt sjön till södra sidan av sjön, var Pitkäjärvi kåta och campingområde ligger.

Ruttbeskrivning

Leden Pookinpolku går runt vackra sjön Pitkäjärvi genom en vacker tallskog som leder till toppen av Pookivaara. Pookivaara är nationalparkens högsta punkt där brandväktarna förr i tiden hade uppsikt över Rokuanvaaras lättantändliga terräng.

Pookinpolku-leden startar från Pitkäjärvi parkeringsplats, vid Keisarintie. I början av leden finns en bred stenmjölsbelagd stig (0,8 km), som också fungerar som tillgänglig led. Från Pitkäjärvi och framåt kan man gå leden både motsols och medsols. Här blir leden smalare och följer Pitkäjärvis stränder genom en gammal tallskog. Alternativt kan du ta dig till leden från Pookivaara parkering och gå därifrån till Pookivaara via en ca en kilometer lång förbindelseled.

Östra delen av leden mellan Pitkäjärvi och Pookivaara går genom ett fält av lavar längs en svagt kuperad, bred tallmo. Vid det här avsnittet finns långa terrängtrappor som leder norrut. Västra delen av leden går via idylliska sjön Hätäjärvi genom varierande tallskog. Också här är terrängen kuperad.

Pausa kan man göra antingen på toppen av Pookivaara eller på rastplatsen vid sjön Pitkäjärvis strand. Det finns också andra ställen där man kan vila längs vägen.

Ledmarkering

Leden är märkt med blå färgmarkeringar på träden. I korsningarna finns bruna skyltar.

Top 3

 1. Pookivaara
 2. Sjön Pitkäjärvi
 3. Lavhedarna.

Observera

 • I södra och västra delen av leden (mellan Pitkäjärvi parkering och Pookivaara rastplats) rör sig också terrängcyklister.
 • Terrängen är känslig för slitage, så håll dig till de markerade lederna och slå läger endast vid de markerade rastplatserna.
 • Det är tillåtet att göra upp öppen eld endast vid markerade rastplatser och med den ved som reserverats för ändamålet. När det råder varning för terrängbrand är det förbjudet att göra upp eld i hela nationalparken (även i kåtor och raststugor).
 • Det finns inga sopkärl längs leden och vid rastplatsen. Ta med dig ditt skräp när du går.
 • Det finns trappor vid leden.
 • Det finns inget toalettpapper på torrtoaletterna.

Syvyydenkierros 6,2 km / rundslinga

Vid bar mark, vandringstid 2-3 timmar
Svårighetsgrad: Medelsvår (ställvis många upp- och nedförsbackar och trappor. Stigarna är på vissa ställen smala, genomväxta av rötter och kan vara blockerade av omkullfallna träd.)

Syvyydenkierros går genom Rokuanvaaras kuperade och varierade åsterräng mitt bland silvriga lavfält. Längs leden kan du se ett landskap som formats av istiden och Finlands djupaste orörda dödisgrop Syvyydenkaivo.

Startpunkt

Rokuanhovi (Jaakonjärventie 43, 91670 Rokua) eller Pooki parkeringsplats. Pooki parkeringsplats har ingen officiell adress utan ligger vid en skogsväg (kallad Halkivaarantie) som viker av till vänster från Salmisentie en bit förbi lägercentret, sett från Utajärvi-hållet.

Friluftskonstruktioner

Det finns inga rastplatser längs leden, men i södra delen av leden finns en förbindelse (0,4 km) till Pookivaara rastplats. Rokuanhovis tjänster.

Ruttbeskrivning

Syvyydenkierros är en varierande rundslinga som går genom åsterräng och tallskogar. Leden går genom ljusskimrande lavfält, sanddyner täckta av växtlighet och dödisgropen Syvyydenkaivo som är en av Rokuas mest sevärda naturattraktioner. Du kan starta rutten antingen vid Rokuanhovi eller Pooki parkeringsplats och vandra den både motsols och medsols.

I den norra delen går rundslingan Syvyydenkierros över lätt böljande, ljusa tallmoar mitt genom lavhedar. Här har leden två terrängtrappor som går västerut upp längs Vauluvaaras östra sluttning.

Syvyydenkierros västra del ligger i en åssluttning som präglar landskapet. I mitten av det här avsnittet finns Finlands djupaste orörda dödisgrop, Syvyydenkaivo. Mellan dödisgropens botten och dynernas rand finns en brant solexponerad slänt och vid dess kant går det trappor upp i nordlig riktning.

Ledens södra del går längs en bred fåra mitt genom tallskogar. Här finns några ganska branta upp- och nedförsbackar där leden går mellan två dödisgropar – Pookinkuppi och Kakkoskuppi.

I närheten av Pooki parkeringsplats går leden en kort sträcka längs en skogsbilväg. Ledens östra del mellan Pooki parkeringsplats och Rokuanhovi går över lättframkomliga, öppna lavhedar och genom ett kalhygge som håller på att beskogas. I södra delen av Rokuanhovi går leden förbi Rokua skidstadion.

Ledmarkering

Leden är märkt med blå färgmarkeringar på träden. I korsningarna finns bruna skyltar.

Top 3

 1. Lavhedarna
 2. Landskapet som formats av istiden
 3. Dödisgropen Syvyydenkaivo.

Observera

 • Leden går ställvis över en skogsbilväg och i östra delen av leden (mellan Rokuanhovi och Pookis parkering) rör sig också terrängcyklister.
 • Terrängen är känslig för slitage, så håll dig till de markerade lederna och slå läger endast vid de markerade rastplatserna.
 • Det är tillåtet att göra upp öppen eld endast vid markerade rastplatser och med den ved som reserverats för ändamålet. När det råder varning för terrängbrand är det förbjudet att göra upp eld i hela nationalparken (även i kåtor och raststugor).
 • Det finns inga sopkärl längs leden och vid rastplatserna. Ta med dig ditt skräp när du går.
 • Det finns trappor vid leden.

Keisarinkierros 20 km / rundslinga

Vid bar mark, vandringstid 1-2 dagar.
Svårighetsgrad: Medelsvår (Leden har ställvis många upp- och nedförsbackar och trappor. Stigarna är på vissa ställen smala, genomväxta av rötter och kan vara blockerade av omkullfallna träd.)

Rundslingan Keisarinkierros går genom Rokuanvaaras populäraste sevärdheter och naturattraktioner. Längs leden ser du Finlands djupaste orörda dödisgrop Syvyydenkaivo, Rokuas högsta punkt Pookivaara och Rokuas underbara sjöar.

Startpunkter

 • Rokua Health & Spa (Kuntoraitti 2, 91670 Rokua)
 • Rokuanhovi (Jaakonjärventie 43, 91670 Rokua)
 • Rokua Outdoors (Rokuanhovintie 2, 91670 Rokua)

Friluftskonstruktioner

 • Lianjärvi raststuga och torrtoalett
 • Kirvesjärvi kåta och torrtoalett
 • Saarinen kåta och torrtoalett
 • Pookivaara rastplats (raststuga, ödestuga, torrtoalett, utsiktstorn)
 • Pitkäjärvi kåta och torrtoalett är tillgänglighetsanpassade.
 • Rokuanjärvi kåta och torrtoalett
 • Rokuanhovis, Rokua Outdoors och Rokua Health & Spas tjänster.

Ruttbeskrivning

Rundslingan Keisarinkierros går runt Rokuanvaara via nationalparkens populäraste sevärdheter och naturattraktioner. Leden är uppkallad efter den historiska Kejsarsvägen som går genom Rokua.

Det finns flera klarvattensjöar, kåtor och två raststugor längs leden där det går bra att pausa och njuta av Rokuas tystnad. Du kan starta rundslingan Keisarinkierros antingen från Rokua Health & Spa, Rokuanhovi eller Rokua Outdoors. Leden går både medsols och motsols och lämpar sig utmärkt för en övernattningsutflykt.

Keisarinkierros går mestadels i böljande terräng av varierande svårighetsgrad genom lavhedar och tallskogar. I norra delen består leden av en lättframkomlig stenmjölsbelagd stig och en sandväg. I västra delen av leden kan du se klarvattensjön Saarinen, Finlands djupaste orörda dödisgrop Syvyydenkaivo, Rokuas högsta punkt Pookivaara och vackra sjön Pitkäjärvi. De äldsta och mest orörda delarna av rundslingan Keisarinkierros ligger i söder. I nordost mellan Rokua Health & Spa och Rokuanhovi går leden längs en trottoar.

Ledmarkering

Leden är märkt med vita runda färgmarkeringar på träden. I korsningarna finns bruna skyltar.

Observera att de vita tvärgående färgmärkena på träden markerar nationalparkens gränser. Förväxla dem inte med rundslingan Keisarinkierros vita, runda färgmarkeringar!

Top 3

 1. Pookivaara
 2. Dödisgropen Syvyydenkaivo
 3. Klarvattensjöarna.

Observera

 • Leden har vägövergångar och i en del av leden rör sig också terrängcyklister.
 • Terrängen är känslig för slitage, så håll dig till de markerade lederna och slå läger endast vid de markerade rastplatserna.
 • Det är tillåtet att göra upp öppen eld endast vid markerade rastplatser och med den ved som reserverats för ändamålet. När det råder varning för terrängbrand är det förbjudet att göra upp eld i hela nationalparken (även i kåtor och raststugor).
 • Det finns inga sopkärl längs leden och vid rastplatserna. Ta med dig ditt skräp när du går.
 • Det finns trappor vid leden.

Kundtjänst

Underhåll av Rokuavaaras sommarspår och eldplatser, information om tillstånd för nationalparken
Telefon: +358 (0) 206 36 6059

Parkeringsplatser

Pitkäjärvi parkeringsplats vid södra gränsen 

Pooki parkeringsplats

Rokua Health & Spa
Kuntoraitti 2, Rokua

Hotell Rokuanhovi
Jaakonjärventie 43, Rokua

Rokuan leirikeskus
Salmisentie 300, Rokua

Jaakonjärvis parkeringsplats (förr Opastuskeskus Suppa)
Jaakonjärventie 2, Rokua

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

När det råder varning för terrängbrand är det totalt förbjudet att göra upp eld i Rokua nationalpark, även i eldstäderna med rökkanal. Speciellt de torra lavmoarna i området är i stor risk att fatta eld. Den som gör upp eld ansvarar alltid själv för brandsäkerheten. Observera att det ställvis kan förekomma förbud att göra upp eld.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).