Sommarledernas startpunkter

""

 

Lättframkomliga leder

Harjunpolku 2,5 km / rundslinga

Vid bar mark, vandringstid 1 h
Svårighetsgrad: Lätt led Medelsvår (mindre höjdskillnader)

En stig i ett landskap format av istiden. Harjunpolku-stigen är en lättframkomlig naturstig som även lämpar sig för familjens yngsta vandrare. Leden går genom åslandskapet i närheten av Rokua Health & Spa.

En bred grusstig leder genom tallskogen.

Startpunkt
Rokua Health and Spa, Kuntoraitti 2, Rokua

Friluftskonstruktioner
Informationstavlor

Ruttbeskrivning
Leden som markerats med blå färg börjar i södra delen av parkeringsplatsen vid Rokua Health & Spa och går upp mot åsen. Stigen fortsätter uppe på åsen, korsar vägen Rokuantie och går därefter mot sjön Lianjärvi genom ljus tallskog som är typisk för Rokua.

En stig i en somrigt grönskande skog. Det finns målade ledmarkeringar på trädstammarna.

Vid Lianjärvis strand blir åsstigen något smalare och vegetationen lummigare. I södra delen av sjön finns en rastplats med en tavla med information om erosionens inverkan på Rokuas känsliga moterräng. Från Lianjärvi fortsätter leden till en korsning där den går ihop med Rokuas övriga leder. Härifrån är stigen bred och belagd med stenmjöl och därmed mycket lättframkomlig ända till slutpunkten.

Ledmarkering: skyltar och blå färg.

Sevärt
Lavhedarna, den klara sjön Lianjärvi, Rokuas typiska terräng.

Observera

 • Terrängen är känslig, så rör dig endast längs markerade leder.
 • Det finns inga eldplatser utmed leden.
 • Det finns inga sopkärl längs leden. Det du orkar bära med dig ut i naturen, orkar du också ta med dig hem.

Medelsvåra leder

Pookinpolku 6 km / rundslinga

Vid bar mark, vandringstid 2 h.
Svårighetsgrad: Medelsvår (en del höjdskillnader och svårframkomliga ställen).

Pookinpolku-stigen leder vandraren till Pookivaaras krön i hjärtat av Rokua nationalpark med samma fantastiska vyer som forna tiders brandväktare en gång såg – ett underbart efteristida landskap med dyner, dödisgropar och åssluttningar. De tjocka lavmattorna som täcker den karga, kuperade moterrängen ger landskapet ett vackert ljust sken.

Två vandrare går nedför trappor i trä i en solig tallskog.

Startpunkt
Pooki parkeringsplats vid nordvästra gränsen

Friluftskonstruktioner
Brandväktarens ödestuga, Pookivaara torn, torrtoalett samt Pookin Paussi raststuga, Pitkäjärvi tillgänglighetsanpassade halvkåta, torrtoalett och campingområde.

Ruttbeskrivning
Den fyra kilometer långa Pookinpolku-stigen som markerats med blå färg i terrängen börjar vid Pookivaara. Dit är det cirka en kilometer från Pooki parkeringsplats längs en förbindelseled. Pookinpolku-stigens främsta sevärdhet är Pookivaara som är den högsta punkten i Rokua nationalpark. Uppe på dess krön bodde brandväktare förr i tiden som vaktade höjden Rokuanvaaras lättantändliga terräng.

Ett högt utsiktstorn fotograferat från ovan. Tornet är omgivet av en vidsträckt tallskog.

Från Pookivaara fortsätter leden till sjön Pitkäjärvi. Stigen går över lättframkomlig sandmo, huvudsakligen nedåt. Längs leden finns flera rastplatser och två långa trappor.

Vid sjön Pitkäjärvis strand smalnar stigen av och går runt sjön till södra sidan av sjön, var Pitkäjärvi kåta och campingområde ligger.

Från Pitkäjärvi fortsätter leden i form av en smal stig och landskapet övergår till sandmo. Från rastplatsen vid sjön Hätäjärvi börjar en stegring mot Pookivaaras krön. Här finns trappor som underlättar uppgången på stigens brantaste ställen. På fjällsluttningen går stigen ihop med leden Kejsarrundan för att sedan fortsätta tillbaka mot Pookivaara.

Ledmarkering: skyltar och blå färg.

Sevärt

Brandväktarens ödestuga, Pookivaara torn.

Observera

 • Terrängen är känslig, så rör dig endast längs markerade leder.
 • Det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand har utfärdats. Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för skogsbrand.
 • Det finns inga sopkärl längs leden. Det du orkar bära med dig ut i naturen, orkar du också ta med dig hem.
 • Det finns flera trappor längs leden.
 • Ta med dig eget toalettpapper.

Rokuansydän 8 km / delvis rundslinga

Vid bar mark, vandringstid 2-3 h.
Svårighetsgrad: Medelsvår (en del höjdskillnader och svårframkomliga ställen. Tydligt skyltad och markerad i terrängen).

En stig i ett landskap format av istiden. Rokuansydän-stigen är en geologisk naturstig som går genom varierande terräng runt höjden Rokuanvaara. Stigen slingrar sig fram längs sanddyner och passerar Finlands djupaste dödisgrop Syvyydenkaivo (Djupbrunnen). Utmed leden finns tavlor med information om områdets geologi och för den som vill ta en vilopaus och äta sin matsäck finns en kåta på stranden vid sjön Saarinen.

Två vandrare på en stig i en solig och öppen tallskog.

Startpunkt
Jaakonjärvet parkeringsplats, Rokuanhovintie 2 (Jaakonjärventie 2), Rokua (förr Kundtjänststället Suppa)

Friluftskonstruktioner
Saarinens kåta och torrtoalett, tavlor med information om områdets geologi och hotell Rokuanhovis tjänster.

Ruttbeskrivning
Leden börjar vid Jaakonjärvet parkeringsplats och fortsätter parallellt med vägen Jaakonjärventie mot Rokuanhovi hotell. Därifrån finns skyltar till den egentliga Rokuansydän-stigen. Leden går förbi Rokua skidstadion och fortsätter genom den för Rokua typiska, kuperade terrängen till Kakkoskuppi korsning. Härifrån går leden nedåt mot Syvyydenkaivo (Djupbrunnen), Finlands djupaste dödisgrop.

Vägvisare i trä vid Syvyydenkaivo, visar vägen till Rokuasydämen- och Keisarinkierros-leden samt till Saarinen-vindskyddet.

Från Syvyydenkaivo går leden upp längs en lång trappa till dynens ås och fortsätter till Saarinens kåta, var det finns möjlighet att ta en paus och njuta av det vackra insjölandskapet. Härifrån följer stigen sjön Saarinens norra strand till en skogsbrandsöppning. Från öppningen fortsätter leden genom ljus tallskog tillbaka till Rokuanhovi hotell och Jaakonjärvet parkeringsplats. 

Ledmarkering: skyltar och blå färg.

Sevärt
Landskapet som formats av istiden, lavhedarna, dödisgropen Syvyydenkaivo.

Observera

 • Terrängen är känslig, så rör dig endast längs markerade leder.
 • Det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand har utfärdats. Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för skogsbrand.
 • Det finns inga sopkärl längs leden. Det du orkar bära med dig ut i naturen, orkar du också ta med dig hem.
 • Det finns trappor utmed leden.
 • Ta med dig eget toalettpapper.

Keisarinkierros 19 km / rundslinga

Vid bar mark, vandringstid 1-2 dagar.
Svårighetsgrad: Medelsvår (en del höjdskillnader och svårframkomliga ställen).

En led med vyer till och med kejsaren hade blivit förtjust i. Friluftsleden Kejsarrundan passerar de populäraste sevärdheterna och naturobjekten i Rokuanvaara. Längs leden som markerats med vit färg i terrängen ligger Rokua nationalpark, Finlands djupaste dödisgrop Syvyydenkaivo (Djupbrunnen) och Rokuas högsta punkt Pookivaara. Dessutom finns flera kåtor längs leden för den som vill ta en paus i vandringen och njuta av tystnaden i Rokua.

Tre unga vandrare står på trappor i trä, de lutar sig mot räcket och beundrar utsikten. Från trapporna öppnar sig ett tallskogslandskap med mark täckt av lav.

Startpunkt
Jaakonjärvet parkeringsplats, Rokuanhovintie 2 (Jaakonjärventie 2), Rokua (förr Kundtjänststället Suppa)

Friluftskonstruktioner
Rokuanjärvi kåta och torrtoalett, brandväktarens ödestuga, Pookivaara torn samt Pookin Paussi raststuga och torrtoalett, Saarinens kåta och torrtoalett, Kirvesjärvi kåta och torrtoalett, hotell Rokuanhovis och Rokua Health & Spas tjänster.

Ruttbeskrivning

Leden som är markerad med vit färg börjar vid Jaakonjärvet parkeringsplats och går därifrån genom kuperad moterräng och över silverglänsande lavhedar mot sjön Rokuanjärvi.

Från Rokuanjärvi går leden mot sjön Pitkäjärvi, genom nationalparkens äldre delar. Från norra sidan av Pitkäjärvi börjar en cirka 60 meter lång stegring mot Pookivaara som är nationalparkens högsta punkt och kärna. Uppe på Pookivaaras krön finns brandväktarens stuga, Pookivaara torn och Pookin Paussi raststuga.  

Från Pookivaara fortsätter färden mot Finlands djupaste dödisgrop, Syvyydenkaivo (Djupbrunnen), som har uppstått för flera tusen år sedan då ett isblock begravts och senare smultit bort.

Från Syvyydenkaivo går leden till Saarinens rastplats och därifrån till sjön Kirvesjärvi längs en lättframkomlig sandväg. Efter Kirvesjärvi blir landskapet åter kuperat. Utmed leden finns flera för området Rokua typiska sjöar med klart vatten. Från spahotellet Health and Spa återvänder Kejsarrundan tillbaka till Jaakonjärvet parkeringsplats längs en cykelväg.

Ledmarkering: skyltar och blå färg.

Sevärt
Pookivaara fjäll, Syvyydenkaivo dödisgrop, lavhedarna.

Observera

 • Terrängen är känslig, så rör dig endast längs markerade leder.
 • Det finns flera trappor längs leden.
 • Det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand har utfärdats. Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för skogsbrand.
 • Det finns inga sopkärl längs leden. Det du orkar bära med dig ut i naturen, orkar du också ta med dig hem.
 • Ta med dig eget toalettpapper.

Kundtjänst

Underhåll av Rokuavaaras sommarspår och eldplatser, information om tillstånd för nationalparken
Telefon: +358 (0) 206 36 6059

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

När det råder varning för skogs- och gräsbrand är det totalt förbjudet att göra upp eld i Rokua nationalpark, även i eldstäderna med rökkanal. Speciellt de torra lavmoarna i området är i stor risk att fatta eld. Den som gör upp eld ansvarar alltid själv för brandsäkerheten. Observera att det ställvis kan förekomma förbud att göra upp eld.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Parkeringsplatser

Pitkäjärvi parkeringsplats vid södra gränsen 

Pooki parkeringsplats vid nordvästra gränsen

Rokua Health & Spa
Kuntoraitti 2, Rokua

Hotell Rokuanhovi
Jaakonjärventie 43, Rokua

Rokuan leirikeskus
Salmisentie 300, Rokua

Jaakonjärvis parkeringsplats (förr Opastuskeskus Suppa)
Jaakonjärventie 2, Rokua