Service i Rokua

Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbuds av samarbetspartners i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer, restauranger och butiker

 • Caféer och restauranger finnas i områdets hotell.
 • Närmaste livsmedelsbutik är i Utajärvi och Vaala.

Eldplatser och kåtas

 • Kirvesjärvi: kåta
 • Saarinen: kåta
 • Pitkäjärvi: kåta
 • Rokuanjärvi: kåta
 • Brandväktarens stuga: ödesstugans kamin
 • Pookin Paussi - stuga
 • Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld ens på de anvisade eldplatserna eller vidskärmskydden.
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal. OBS! Det är förbjudet att göra upp eld på Brandväktarens stuga och Pookin paussi stuga under varning för skogsbrand.

Dricksvatten

 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.
 • I terrängen finns det inga särskilda vattenposter. I Rokuanjärvi har den blågröna algen blommat under varma somrar, och dess vatten rekommenderas inte att användas till matlagning.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns torrtoaletter vid Kirvesjärvi, Pitkäjärvi och Saarinens kåtas, och samt vid Pookivaara brandväktares och Pookin Paussi stugor.

Övernattning

Tältning och skärmskydds

 • I nationalparken är det tillåtet att slå läger endast på anvisade rastplatser.
 • Vid Kirvesjärvi, Saarinen, Pitkäjärvi och Rokuanjärvi finns det kåtas.
  • Till skärmskyddens och kåtans utrustning hör ved, yxa och torrtoalett.
 • På Rokua finns dessutom ett skärmskydd och en kåta som underhålls av kommunerna.

Ödestuga

 • Ödestugan Palovartijan maja, som förr har fungerat som en brandvaktsstuga, ligger på Pookivaaras krön, invid Keisarinkierros-vandringsleden.

Övernattning i omnejden

Service för rörelsehindrade

 • Från Rokua nationalparks parkeringsplats går en 0,8 km lång,stenmjölbelagd, handikappanpassadled till Pitkäjärvi kåta och tältningsområde.
 • Från Rokua konditionscenter går en 2,8 km lång, asfaltbelagd, handikappanpassad led via Ahveroinens strand till Kundtjänststället Suppa.
 • Vid Ahveroinen och Kirvesjärvi har det byggts strandfiskeplatser för rörelse- och funktionshindrade.
 • Till Rokuanjärvi och Pitkäjärvi kåtor kan man komma med rullstol.
 • Vid Pitkäjärvi, Kirvesjärvi och Rokuanjärvi kåtas finns det torrtoaletter som lämpar sig för rörelsehindrade.

Övrig service i omnejden

 • De närmaste servicecentren är i Utajärvi och Vaala.

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

När det råder varning för skogs- och gräsbrand är det totalt förbjudet att göra upp eld i Rokua nationalpark, även i eldstäderna med rökkanal. Speciellt de torra lavmoarna i området är i stor risk att fatta eld. Den som gör upp eld ansvarar alltid själv för brandsäkerheten. Observera att det ställvis kan förekomma förbud att göra upp eld.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).