Övriga kartor

""
 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Rokuas karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • Terrängkarta R433 Vaala, 1:50 000, Lantmäteriverket.
  • Terrängkarta nr 3423 04 Rokuanvaara, 1:20 000, Lantmäteriverket.
  • Terrängkarta 3423 Utajärvi, 1:50 000, Lantmäteriverket.
  • Rokua friluftskarta, 1:20 000.
  • Rokuas skidspårkarta, 1:20 000.
  • Friluftskarta Vuokatti ja Kainuun kansallispuistot (Vuokatti och Kajanalands nationalparker), 1:25 000, Karttakeskus 2015.
  • GT utflyktskarta Östra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2022.