Hepoköngäs vattenfall

Ett vattenfall fotograferat nedifrån leder från toppen av klipporna ned till älven. På klipporna växer enstaka tallar.Finlands högsta fria vattenfall, vars fallhöjd är 24 meter.

  • Från parkeringsplatsen startar en 300 meter lång stig belagd med stenmjöl, som sedan övergår i en 300 meter lång spångstig. I ändan av stigen finns en utsiktsplattform, varifrån man har en fin utsikt över vattenfallet och ravindalen. Vid utflyktsmålet finns också anordningar för rörelsehindrade.
  • Vid parkeringsplatsen finns toaletter och en informationstavla.
  • Förr i tiden brukade lokalbefolkningen samlas vid Hepoköngäs vattenfall på midsommaren. Nuförtiden kommer folk till vattenfallet speciellt på självständighetsdagen, då vattenfallet belyses.

Hepoköngäs är det högsta fria vattenfall i Finland. Det högsta vattenfall Korkeakoski finns i Maaninka i östra Finland, med fallhöjden 46 meter.

Flottning i Heinijoki

Älven Heinijoki, som rinner igenom Hepoköngäs-området, användes i viss mån till flottning i början av 1900-talet. Timmerstockarna tog skada i den steniga och slingrande älvfåran och det visade sig snart att flottningen inte lönade sig.