Service på Själö

Det är en solig dag. Det finns bord på gården där folk äter.
Tillgängliga tjänster

  • På ön finns ingen tillgängliga tjänster.
  • Vägarna på ön är till största delen lättframkomliga och man kan röra sig med barnvagn här. Ön är emellertid kuperad, och utan följeslagare kan man inte röra sig med rullstol.     

 

Kundservice

Rederi Ab Vitharun (visitseili.fi), info(at)visitseili.fi

Finlands Naturcenter Haltia, tel: 040 163 6200, info(at)haltia.com

Områdesplanerare inom Forststyrelsens kundtjänst    

Sydöstra Finland: Pekka Koponen, tel: 0206394238

Huvudstadsregionen: Liisa Neuvonen, tel: 0206394638

Västra Nyland: Anne Muuri, tel: 0206394708

Egentliga Finland: Laura Lehtonen, tel: 0206394659

Kvarken och Södra- och Mellersta Österbotten: Tuija Warén, tel:  0206395282 

Satakunta: Marjo Kekki, tel: 0206394266

E-post: förnamn.efternamn(at)metsa.fi