Service på Själö

Förbindelsebåten anländer till bryggan en solig sommardag. På bryggan en person som tar emot båten.

Service för rörelsehindrade

  • På ön finns ingen service för rörelsehindrade, såsom tillgängliga toaletter.
  • Vägarna på ön är till största delen lättframkomliga och man kan röra sig med barnvagn här. Ön är emellertid kuperad, och utan följeslagare kan man inte röra sig med rullstol.