Öppettider 2021

15.5.–11.6. lö och sö kl. 12 – 15

12.6.–15.8. dagligen kl. 12 – 15

16.–29.8. lö och sö, kl. 12 – 15

Utanför öppettiderna tar vi emot grupper enligt överenskommelse.

Det finns uppgifter om gudstjänster och andra evenemang på Skärgårdskompaniets Själö evenemangsida (visitseili.fi)
Kyrkan och dess gårdsplan är skyddade enligt lagen om fornlämningar. Fasta fornlämningar är i Finland skyddade fornminnen från tidigare bebyggelse och historia. Utom på denna lag grundade tillstånd är det förbjudet att gräva, övertäcka, ändra, skada, avlägsna eller på annat sätt beröra fornlämningar.
 

Den gamla träkyrkan ligger inbäddad i ett somrigt landskap. Gräsmattan framför kyrkan är nyklippt, bakom kyrkan växer träd.

Inträde

Det kostar ingenting att besöka ön. Inträdesavgifterna till kyrkan är:

 • Vuxna 3,50 euro
 • Pensionärer och barn under 14 år 2,00 euro
 • Familjebiljett 8,50 euro

Gruppavgifter: se prislistan på Skärgårdskompaniets Själösidor (visitseili.fi)

Guidningar för allmänheten

Guidningar ordnas dagligen under sommaren på finska. Via förhandsbeställning kan grupper också få guidning på svenska. Information om priser och bokning av guidningar finns på Skärgårdskompaniets Själösidor (visitseili.fi).

Dessutom ordnar flera kommersiella researrangörer dagsturer till Själö.

Kontaktuppgifter

Kommunikationer och kartor

Själö ligger i Pargas kommun i Skärgårdshavet, i södra delen av Erstan. Avståndet sjövägen till Nagu kyrkby är 7 kilometer och resan tar ca 20 minuter. Till Åbo är avståndet sjövägen ca 30 kilometer.

En segelbåt på svaj. I båten några personer. På båtens ena sida är en strand var det växer skog. På den andra sidan en strand med vassa. Längre bort på havet skymtar en holme.

Till Nagu finns det direkta bussförbindelser från Åbo och Pargas. (tlo.fi)

Med egen båt

 • Kyrkbryggan (på öns östra sida) läge: 60°14,6'N 21°57,9'E (koordinatsystemet WGS 84). ETRS-TM35FIN: N: 6689148 E: 221406. Sjökortserie D, sjökort 707
  • Dagsbesökare och övernattande
  • Djupet i hamnen är 1,5–2,0 meter
  • Det finns 10 båtplatser
  • Ankare, stävförtöjning
  • Sophantering
 • Postbryggan (i förbindelsebåtshamnen) läge: 60°14,15'N 21°57,40'E (koordinatsystemet WGS 84). ETRS-TM35FIN: N: 6688349 E: 220882. Sjökortserie D, sjökort 707
  • Dagsbesökare
  • Djupet vid bryggan 1,5-2,0 meter
  • Båtplatser ca 15
  • Boj och ankare, stävförtöjning
  • Sophantering
  • El
 • Stationsbryggan. Läge: 60°14,3'N 21°58,0'E (koordinatsystemet WGS). ETRS-TM35FIN: N: 6688585 E: 221456. Sjökortserie D, sjökort 707
  • Övernattande
  • Djupet vid bryggan 1,5-2 meter
  • Boj och ankare, stävförtöjning
  • El
  • Sophantering 
 • Lägg märke till att de övriga bryggorna på ön är i privat bruk eller reserverade för förbindelsebåten.

Båtförbindelser  

Kartor

Övriga kartor

 • Äbo Houtskär Brändö vattentålig båtkarta, 1:50 000, Karttakeskus 2022.
 • Retkeily GT Etelä-Suomi, 1:250 000. Karttakeskus 2019. 
 • GT vägkarta Västra Finland, 2015, 1:250 000

Själö naturskyddsområde


På Själö är det förbjudet:

 • att ta eller skada svampar, träd, buskar eller andra växter och delar av dem
 • att fånga, döda eller skrämma vilda ryggradsdjur eller förstöra deras bo eller fånga och samla ryggradslösa djur
 • eller att via sitt beteende inverka ogynnsamt på levande varelser, landskap eller för uppbevarandet av naturorganismer
 • att skada jordmånen eller berggrunden

På Själö är det tillåtet:

 • att plocka bär och matsvampar
 • enligt fiskelagen att meta, pilka och fiska strömming med häckla

Säkerhet

 • Fästingarna lever i fuktigt gräs, och en del av dem bär sjukdomsframkallande virus och bakterier. Det är speciellt viktigt att skydda benen. Det lättaste sättet att skydda benen är att stoppa buntarna innanför strumporna. Fästingspincetter och en daglig fästingsinspektion är också nödvändiga.

Self-guided Tour: "Relaxation in Finland´s Unique Archipelago"


Pdf 698 kb (julkaisut.metsa.fi, på engelska)

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en skidåkare som plockar skräp från pisten.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer