Värt att se och göra på Själö

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

På Själö kan du bekanta dig med öns dystra förflutna och med museikyrkan som berättar om det samt njuta av Skärgårdshavets storartade landskap:  
 

  • Museikyrkan på Själö byggdes 1733–1734, och då verkade ett leprasjukhus på ön. I kyrkan kan man fortfarande se en avbalkning som var avsedd för leprapatienterna och som avskiljdes från den övriga församlingen med ett skrank. Avbalkningen hade ett eget altare för nattvard och hade i tiden också en egen ingång. I kyrkan ordnas gudstjänster, konserter och annan kulturverksamhet under sommarsäsongen. Det är även möjligt att boka guidning i kyrkan. Bekanta dig med museikyrkans historia samt med inträdesavgifterna, öppettiderna och guidningarna för allmänheten.
  • En vandringsled (1,3 km) för dig till de viktigaste platserna på Själö. Infotavlorna längs med leden berättar om öns natur och historia. Vi hoppas att besökarna följer den led som är utmärkt på kartan. Leden går längs en grusväg och är lättframkomlig men backig.
  • Öns natur består av en mångskiftande blandning av frodiga lundar, vackra traditionslandskap och karga barrträdsdungar. Bekanta dig med naturen på Själö
  • Skärgårdshavets forskningsinstitut vid Åbo universitet  (utu.fi) inledde sin verksamhet på Själö i den gamla mentalsjukhusbyggnaden 1964. På Själö fältstation forskar man i ekosystemen i Skärgårdshavet och i hela Östersjöområdet.
  • Ett avtal har undertecknats mellan Skärgårdskompaniet, Åbo universitet och Forststyrelsen vilket gör att verksamheten på ön utökas under sommaren. Det kommer att finnas övernattningsmöjligheter, restaurangservice samt dagliga guidade turer för alla som är intresserade av öns både spännande och tragiska historia, men också nutida verksamhet. 
  • Pilke och mete hör till allemansrätten. Alla över 18 och under 65 år bör betala fiskevårdsavgift (eraluvat.fi) ifall man utövar annat fiske än pilke eller mete.

Vid havets strand träkyrkan målad med rödmylla.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer