Värt att se och göra på Själö

På Själö kan du bekanta dig med öns dystra förflutna och med museikyrkan som berättar om det samt njuta av Skärgårdshavets storartade landskap:  

  • Museikyrkan på Själö byggdes 1733–1734, och då verkade ett leprasjukhus på ön. I kyrkan kan man fortfarande se en avbalkning som var avsedd för leprapatienterna och som avskiljdes från den övriga församlingen med ett skrank. Avbalkningen hade ett eget altare för nattvard och hade i tiden också en egen ingång. I kyrkan ordnas gudstjänster, konserter och annan kulturverksamhet under sommarsäsongen. Det är även möjligt att boka guidning i kyrkan (visitseili.fi). Bekanta dig med museikyrkans historia samt med inträdesavgifterna, öppettiderna och guidningarna för allmänheten.
  • Det finns övernattningsmöjligheter, restaurangservice samt dagliga guidade turer för alla som är intresserade av öns både spännande och tragiska historia, men också nutida verksamhet. Mera om service: Rederi Ab Vitharun (visitseili.fi)
  • Naturstigen (1,7 km) går genom lummiga lundar, traditionella landskap och kustklippor i den södra delen av ön. Infotavlorna på leden berättar om det forskningsarbete som utförts av Skärgårdshavets forskningsinstitutet i skärgården.
  • En vandringsled (1,3 km) för dig till de viktigaste platserna på Själö. Infotavlorna längs med leden berättar om öns natur och historia. Vi hoppas att besökarna följer den led som är utmärkt på kartan. Leden går längs en grusväg och är lättframkomlig men backig.
  • Öns natur består av en mångskiftande blandning av frodiga lundar, vackra traditionslandskap och karga barrträdsdungar. Bekanta dig med naturen på Själö
  • Skärgårdshavets forskningsinstitut vid Åbo universitet  (utu.fi) inledde sin verksamhet på Själö i den gamla mentalsjukhusbyggnaden 1964. På Själö fältstation forskar man i ekosystemen i Skärgårdshavet och i hela Östersjöområdet.
  •  Pilke och mete hör till allemansrätten. Alla över 18 och under 70 år bör betala fiskevårdsavgift (eraluvat.fi) ifall man utövar annat fiske än pilke eller mete. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitus.fi.

Det är vår. Vårprimörer blommar längs stigen och trädens löv har precis öppnat sig. Det är människor som går bort från kameran på stigen.
 

 

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer