Kundtjänst och vägledning

 • Vid parkeringsplatsen finns det infotavlor och en karta.
 • Skyltarna i terrängen är huvudsakligen på finska, i en del är texten också på engelska.
 • Mera information om utflyktsmålet fås från Tavastlands naturum.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer, restauranger och kiosker

 • Lounais-Hämeen Pirtti
 • Vid Kuivajärvis strand, i närheten av vägen (nr 2821), finns det en kiosk, som är öppen på sommaren.

Eldplatser

 • Det finns en eldplats i närheten av Kuiva- ja Suujärvis badstränder.
 • Det finns en eldplats och ett skärmskydd ute på en udde vid naturstigen.
 • Det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
 • Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Dricksvatten

 • Det finns inget vattenställe där man kan ta dricksvatten på området. Det är bast att ha dricksvatten med sig.
 • På sommaren kan man be om dricksvatten från caféet.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns avfallskärl i närheten av rastplatserna, på parkeringsplatsen och vid badstränderna.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • I kioskbyggnaden (vid Kuivajärvis strand i närheten av väg nr 2821) finns det toaletter, som är öppna på sommaren.
 • Det finns en torrtoalett i närheten av skärmskyddet.

Övernattning

Skärmskydd

 • Det är tillåtet att tillfälligt övernatta i det skärmskydd som finns vid Kuivajärvis strand.

Övernattning i omnejden

 • I omnejden finns det flera olika logialternativ. Närmaste campingområde finns på 2 km avstånd, och dessutom finns det bl.a. hotell, hyresstugor och företag inom lantgårdsturism där man kan övernatta. Mer information fås från Tammela kommun (www.tammela.fi, på finska) och Forssa stad (www.forssa.fi).

Service för rörelsehindrade

 • Den 2,7 km långa, grusbelagda och breda naturstigen lämpar sig också för rörelsehindrade med assistent.
 • Inva-toaletten finns i kioskbyggnaden och är öppen om sommaren.

Service för båtfolk

 • I omnejden finns det sjösättningsställen både i Kuivajärvi och Pyhäjärvi. Närmaste båtramp av betong finns på ca 2 km avstånd från området när man kör mot Tammela.

Övrig service i omnejden

 • Närmaste butik och övriga tjänster finns i Tammela (www.tammela.fi, på finska) centrum på 7 km avstånd från området.
 • Ytterligare service finns det i Forssa (www.forssa.fi) på ca 15 km avstånd från området.