Kartor över och kommunikationer till Jouhteninen 

Holmen Jouhteninen ligger öster om riksväg 6, ca 25 km norr om Joensuu.

Kommunikationer

Man kan komma till Jouhteninen endast sjövägen. Från Kontiolahti hamn är det en ca 5 kilometers båtfärd till Jouhteninen.

Med båt

  • Man kommer bäst till Jouhteninen från Kontiolahti hamn. Man kan förtöja också större båtar vid bryggan (62°47.06' 29°46.03') vid eldplatsen på Jouhteninens östra strand. Man får dock endast dagtid ha båten förtöjd vid bryggan. Koordinaterna har angivits enligt WGS-84-koordinatsystemet.

Med bil

  • Man kan komma med bil bara till Kontiolahti, från vars hamn det är 5 km sjövägen till Jouhteninen.

Med allmänna kommunikationer

  • Man kommer inte med allmänna kommunikationsmedel till Jouhteninen, för närmaste busstur (matkahuolto.fi) går endast under skolåret till Kontiolahti, från vars hamn det är 5 km sjövägen till Jouhteninen.

Lämpliga startpunkter

  • Man kan bäst förtöja båten vid bryggan (62°47.06' 29°46.03') vid eldplatsen på östra stranden av holmen. Därifrån kommer man lätt till friluftslederna på holmen. Man kan också starta vandringen från eldplatsen Eteläkulma, som ligger längre söderut.
  • Ledernas startpunkter

Kartor

 

Övriga kartor

  • Terrängkarta P531, 1:50 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • Höytiäinens fiske- och båtkarta (på finska), 1:40 000. Kontiolahti kommun, Polvijärvi kommun, 2000. Kartan kan köpas från Kontiolahti och Polvijärvi kommuner.
  • Terrängkartblad nummer 4224 08, 1:20 000. Kartorna kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • GT vägkarta Östra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Jouhteninens karta i Utflyktskarta.fi.