Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

 • De två korta rundslingorna på holmen startar från eldplatsen på östra stranden av holmen och slutar på samma ställe. Lederna sammanfaller delvis och man kan slå ihop dem och göra en längre vandring på 3,7 km. Man kan komma in på Sirnitsa rundslinga också från Eteläkulma eldplats, därifrån det går en 100 meters avstickare till rundslingan.

Rundslingor

Sirnitsa rundslinga, 2,5 km

Vandrare på stigen uppe på åsen. Vid stigen finns träd som fallit i skogen, stående döda stammar men även ung skog. Bakom skogen en sjö.

 • Start- och ändpunkt finns vid eldplatsen på östra stranden.
 • Leden är rätt så krävande på grund av de stora höjdskillnaderna men lämpar sig trots det också för mindre erfarna vandrare. Man kan vandra rundslingan i båda riktningarna. Om man går medsols passerar man det trombhärjade området till en skog, därifrån det går en avstickare (100 m) till Eteläkulma eldplats som ligger på den tidigare sjöbottnen. Efter att man passerat eldplatsen går stigen upp till åsen Sirnitsas krön. I motlutet kan man njuta av den fina utsikten eller titta på spåren av trombens framfart. Uppe på åsen växer ett vackert tallbestånd. Nedstigningen från Sirnitsa är ganska krävande och dyker in i en frodig blåbärsmoskog.

  Leden förenar sig med den andra rundslingan på området, Jouhtenisen jotos, och de fortsätter tillsammans mot höger till dalen mitt på holmen. Leden går genom ett ungt tallbestånd med rikligt med blåbärsris. När man kommer närmare stranden övergår skogen i blandskog. Före stranden avviker leden Jouhtenisen jotos till vänster. Efter korsningen ser man från leden hyggen i privatägda skogar. Framme vid stranden svänger leden brant åt höger och fortsätter längs med stranden, förbi en brygga och fram till eldplatsen på holmens östra strand, dvs. ledens start- och ändpunkt. Den sista etappen, som alltså följer stranden, går via det trombhärjade området. Man får räkna med 2 - 3,5 timmar att vandra rundslingan. Bägge rundslingorna är markerade med orange cirklar.​
  • Service: Eldplatserna på östra stranden och södra stranden med torrtoaletter. Vid eldplatsen på östra stranden finns också en brygga.
  • Sevärdheter: Skadeområdet efter tromben. Sådana ser man mycket sällan vid friluftsleder. Från Sirnitsas krön har man en fantastisk utsikt över Höytiäinen och tillandningsmarkerna. I närheten av Eteläkulma eldplats på sydstranden kan man titta på hundratals bohål som gråmyror gjort i sanden.
  • Karta: Jouhteninens naturstig (retkikartta.fi)
  • Förbindelser: Leden sammanfaller delvis med leden Jouhtenisen jotos.​

Jouhtenisen jotos, 2,7 km

Gammal granskog i sluttningen, mellan granarna en stig.

 • Start- och ändpunkt finns vid eldplatsen på östra stranden.
 • Leden lämpar sig med tanke på framkomligheten utmärkt för nybörjare. Leden är dock ny (markerad sommaren 2006) och leden syns ännu inte som en tydlig stig i terrängen, så det är all orsak att noggrant följa ledmarkeringen. Man kan vandra rundslingan i båda riktningarna. Först går man åt höger från eldplatsen, leden går sedan efter bryggan upp på brinken. Den etapp av leden som följer stranden går via det trombhärjade området, som är en sällsynt syn med sina kullfallna träd.

  Från stranden går leden tvärt upp till vänster. Från leden ser man nu hyggen i privatägda skogar. Efter dessa svänger leden i en korsning åt höger då man vandrar leden motsols. Härifrån framåt syns leden ännu inte som en tydlig stig i terrängen. Leden följer längs kanten av den forntida strandbrinken och på dess högra sida har man en fin utsikt över den tidigare sjöbottnen. Leden går hela tiden uppe på brinken och går alltså inte alls ner på tillandningen. Terrängen består av tallmo, men där leden svänger från norr mot väst finns på vänstra sidan en av holmens enda myrar. Myren blir i sänkan bakom en då man sedan kliver upp på åsen, från vars krön man kan se Höytiäinens blå vatten. Då leden kommer ner från åsen svänger den söderut och dyker in i en vacker gammal mossbelupen skog, varefter leden åter går till den forntida strandbrinken. Efter brinken fortsätter leden mot vänster och förenar sig med Sirnitsa rundslinga.

  Lederna fortsätter tillsammans till dalen på holmens mittparti. Sedan går leden via en yngre skog till ett frodigt tallbestånd. När man kommer närmare stranden övergår skogen i blandskog, varefter leden för ner till stranden. Vid leden finns hyggen i privatägda skogar. Framme vid stranden svänger leden brant till höger och fortsätter längs med stranden, förbi en brygga och fram till eldplatsen vid holmens östra strand, dvs. ledens start- och ändpunkt. Man får räkna med 1 - 2 timmar att vandra rundslingan. Bägge rundslingorna är markerade med orange cirklar.