Instruktioner och regler för Jouhteninen

Instruktioner för att vistas och färdas i Jouhteninen

På Jouhteninen är det

tillåtet

 • att röra sig till fots och på skidor
 • att slå läger för 1 - 3 dygn med stöd av allemansrätten (miljo.fi)
 • att plocka bär och svamp
 • att meta och pilka. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

begränsat

 • Då man gör upp eld bör man i främsta hand använda underhållna eldplatser. Man bör alltid förfara på detta sätt, då man är på under en halv kilometers avstånd från en underhållen eldplats. I annat fall kan man göra upp eld genom att använda torra grenar, kvistar och små stubbar.
 • att fiska
  • För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 64 år betala en fiskevårdsavgift  (eräluvat.fi). Om du fiskar med fler än ett spö i Höytiäinen behöver du utöver fiskevårdsavgiften också tillstånd för handredskapsfiske i Höytiäinen.
  • För fiske med andra fångstredskap krävs utöver fiskevårdsavgiften också enhetligt tillstånd för Höytiäinen.
  • Information om fisketillstånden i Höytiäinen finns på Höytiäinens fiskeområdes webbplats (hoytiainen.fi, på finska).
  • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi!

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand har utfärdats
 • att göra upp eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi)
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 • Det lönar sig att ha stadiga skor när man vandrar på Jouhteninen, för leden går genom brant kuperad terräng.
 • Eftersom man kan nå Jouhteninen bara sjövägen är det bra att ha med sig en tillförlitlig karta över området. Man bör också vara beredd på att väderleksförhållandena kan växla snabbt till sjöss.
 • Det är bäst att ta med sig dricksvatten och toalettpapper.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Högsäsong

 • Jouhteninen är populärast i juli.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).