Kartor över och kommunikationer till Martinselkonen

Martinselkonen är belägen i Suomussalmi kommun mellan vägen som går öster om riksväg 5 (nr 843) och den ryska gränsen. Från Suomussalmi kommuns centrum är det ca 70 km till området.

Karta över Martinselkonens naturskyddsområde

Kommunikationer

Med bil

 • Man kan komma till området genom att ta av från riksväg 5 (E63) före Suomussalmi centrum till väg nr 9130. Man kör mot Juntusranta och vid Palovaara blir vägens nummer 843. Man kör ca 50 km norrut. Vid Rasivaara tar man av till Pirttivaaravägen (nr 19345), längs vilken man kör ca 14 km. Från Pirttivaara är det ca 2 km till naturskyddsområdet. Man kan komma till norra delen av området genom att köra ca 13 km norrut från Rasivaara och ta av till Lehtovaaravägen. Man fortsätter ca 9 km och tar av till Taivalvaara skogsbilväg. Man kör 2,5 km och kommer till Taivalkoski parkeringsplats. Från parkeringsplatsen är det ca 1 km till naturskyddsområdet. Taivalvaaras skogsbilväg underhålls inte om vintern och den är avstängd i maj-juni. Då kan man lämna bilen vid Lehtovaaravägen.
 • Då man kommer från norr tar man av från riksväg 5 (E63) vid Hallasenaho (Ahola) till väg nr 9160. Man kör 24 km längs den och tar av till väg nr 843, passerar Juntusranta by och tar av till Lehtovaaravägen eller fortsätter söderut 13 km och tar av i Rasivaara till Pirttivaaravägen (nr 19345). Från Pirttivaara är det ca 2 km till naturskyddsområdet.
 • Körinstruktion till Hossa naturum.

Med allmänna kommunikationer

 • Under skoldagarna trafikerar en buss (Suomussalmi-Näätävaara-Juntusranta) mellan Ämmänsaari (Suomussalmi) - Juntusranta längs väg nr 843. Längs Lehtovaaravägen är det 9 km till området och längs Pirttivaaravägen 14 km.
 • Matkahuoltos tidtabeller (matkahuolto.fi)
 • Man kan göra förfrågningar hos lokala företagare om man vill få sin bil transporterad.

Lämpliga startpunkter

 • Martinselkosen Eräkeskus, parkeringsplatserna i Porrasaho och Taivalvaara samt ändan av skogsbilvägen som går till Liejukangas.
 • Ledernas startpunkter.

Kartor

Karta över Martinselkonen © Forststyrelsen 2021.

Övriga kartor

 • Hossa-Martinselkonen friluftskartor, 1:50 000. Suomussalmi kommun, 2007 och 2013. Kartan kan köpas i Suomussalmi turistbyrå och Hossa naturum.
 • Terrängkarta R542 Juntusranta, 1:50 000. Kartor kan köpas bl.a. från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och i välförsedda bokhandlar.
 • Grundkartblad nummer 4513 07, 08, 10 och 11, 1:20 000. Kartor kan köpas bl.a. från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och i välförsedda bokhandlar.
 • Cykelkarta Pyöräily GT5 Oulu - Suomussalmi, 1:200 000. Karttakeskus 2006. Kartor kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • GT vägkarta Östra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Martinselkonens karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.