Kundtjänst och vägledning

 • Hossa naturum
 • Områdets informationstavlor finns på parkeringsplatserna vid Martinselkosen Eräkeskus, Porrasaho och Taivalvaara samt Liejukangas.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Martinselkonen naturskyddsområde

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer och restauranger

 • Lokala företagare erbjuder café- och restaurangservice.

Eldplatser

 • Juoksutuksenaho: eldplats
 • Haatajalampis nordöstra strand: skärmskydd med eldplats
 • Lintulampi ödestuga med eldplats
 • Teerilampi ödestuga med eldplats
 • (Hoikanpää: eldplats, underhållet upphöras)
 • (Mustalampi skärmskydd med eldplats, underhållet upphöras)
 • (Martinjoki skärmskydd med eldplats, underhållet upphöras)
 • På naturskyddsområdet är det tillåtet att göra upp öppen eld endast på de markerade eldplatserna.

Då varning för terrängsbrand utfärdats är det förbjudet att även på eldplatserna göra upp öppen eld.

 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl i terrängen på området, så avfallshanteringen ligger på var och ens eget ansvar. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • I Porrasaho söder om området, vid Itärajan retkeilyreittis sommarled, finns det en ekopunkt för sortering av sopor som upprätthålls av Forststyrelsens naturtjänster.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

WC

 • Det finns torrtoaletter i samband med eldplatserna, skärmskydden och ödestugorna.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Haatajalampi skärmskydd på nordöstra stranden av Haatajalampi, vid Itärajan retkeilyreittis vinterled.
 • (Mustalampi skärmskydd på östra stranden av Mustalampi, underhållet upphöras)
 • (Martinjoki skärmskydd finns söder om Martinjoki på stranden av en liten namnlös tjärn, underhållet upphöras)
 • Det är tillåtet att tälta överallt på hela området

Ödestugor

Övernattning i omnejden

Uthyrning av utrustning

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Övrig service i omnejden

 • I Suomussalmi kommuncenter i Ämmänsaari (ca 70 km från området) finns den närmaste hälsocentralen och det närmaste apoteket samt bensinstationer, bankautomater, butiker, restauranger, ett resandehem och ett hotell.
 • I Suomussalmi kyrkby (ca 60 km från området) finns det en butik, och ett café.
 • I Juntusranta (ca 20 km från området) finns närmaste ombudsmannapost och butik.
 • De lokala turistföretagarna erbjuder det närmaste stället där man kan köpa fisketillstånd och hyra utrustning, samt där man kan få sin bil flyttad till ett annat ställe. Ytterligare erbjuder de tvättmöjligheter.
 • Sevärdheter i omnejden
  • Invid Lehtovaarantie finns ett minnesmärke över att vinterkriget bröt ut (visitsuomussalmi.fi, på finska).
  • Peuro kvarn är belägen vid Karttimojoki, i närheten av Pirttivaarantie.
  • Värikallios hällmålningar som finns på Hossa nationalpark, dit det är ca 50 km.
  • Raatteen portti (hossa.fi, på finska) är belägen ca 60 km från området.
  • Riistapolku (naturstig), 2,2 km. Längs stigen, som börjar vid Martinselkosen Eräkeskus och återvänder tillbaka, finns det flera naturstigstavlor med vilttema. Stigen upprätthålls av Martinselkosen Eräkeskus.
  • Kalmosärkkä är en förhistorisk boplats sydväst om Juntusranta by på västra stranden av Kylmäjärvi.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.