Lintulampi, ödestuga

Stugan har byggts om av en flottarstuga, som är belägen i sydvästra hörnet av naturskyddsområdet, på västra stranden av Lintulampi, vid Karttimojokis forshuvud.

Typ

Ödestuga, 6 pers.

Läge

Kajanaland, Suomussalmi, Martinselkonens naturskyddsområde.

Kartor

  • Hossa-Martinselkonen friluftskarta 1:50 000
  • Terrängkarta 1:50 000 nummer R542
  • Utflyktskarta.fi

Koordinater

Lintulampi, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 09.9287' lon: 29° 44.7098'  ETRS-TM35FIN: N: 7229694 E: 628619

Utrustning

  • Kamin.

Anmärkningar

  • Då värmeisoleringen är bristfällig är stugan kall om vintern.
  • Det är tillåtet att ta med sig sällskapsdjur i stugan.
  • Mobiltelefonens hörbarhet.

Avfallshantering

Var och en ansvarar för att föra bort sitt eget avfall från terrängen och till sortering. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Naturtjänster.

Tilläggsinformation tfn 040 162 6489.

Användningsregler för ödestugor

Läs användningsregler för ödestugor.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Lintulampi ödestugas karta i Utflyktskarta.fi.

 

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer