Friluftsleder och stigar

Terrängen är ställvis bergig, tvärbrant och svårframkomlig. Det lönar sig att ha stadiga kängor på sig.

Ledernas startpunkter

  • Till Saarijärvi rundslinga kommer man enklast från Saarijärvi parkeringsplats.

  • Man kan starta en vandring norrut eller söderut från Änäkäinen längs den markerade Karhunpolku -leden.

Rundslingor

Spångar över myren vid sjön på hösten.

Saarijärvi rundslinga, 3,2 km

Rekommenderad vandringsriktning är medsols runt sjön Saarijärvi. Terrängen är lättframkomlig och markerad med gula fläckar. På högra sidan av vägen, på andra sidan vägbommen vid Saarijärvi parkeringsplats, finns ett kokskjul. Då man har vandrat ytterligare 50 m svänger leden åt vänster, enligt skylten. I början har man Saarijärvis strand på högra sidan och tankhinder av sten på vänstra sidan. Efter en kort spångad sträcka följer leden en smal moskog. Kanotister kan dra kanoten över det smalaste stället av moskogen mellan Syväjärvi och Saarijärvi. Efter Syväjärvi ligger på vänstra sidan av leden en tjärn, Välilampi. Väster om Saarijärvi går leden längs Karhunpolku -leder. Karhunpolku -leden fortsätter söder om Saarijärvi skärmskydd mot väst medan Saarijärvi rundslinga fortsätter norr om skärmskyddet längs Saarijärvis norra strand. I denna del av Saarijärvi finns de äldsta skogarna på området. Rundslingan följer sedan Saarijärvis sumpiga öststrand, där leden huvudsakligen är spångad ända fram till Saarijärvi kåta. Från kåtan är det inte lång väg till Saarijärvi parkeringsplats.

Service: I Änäkäinen finns det ett fiskeområde (tillståndsområde 7521, eraluvat.fi). I södra ändan av Saarijärvi finns det en kåta, en rökugn och en eldplats samt ett kokskjul, en ekopunktekopunkt, en torrtoalett och en parkeringsplats. I norra ändan av sjön finns det ett skärmskydd med eldplats och torrtoaletter.

Stenblock i sluttningen vid vägen. På andra sidan vägen skymtar vatten mellan träden.Sevärdheter: Tankhinder som ingår i Salpalinjen.

Förbindelse: På Saarijärvis västra strand sammanfaller rundslingan med Karhunpolku -leden.

 

Övriga leder

Vid skärmskyddet, med texten Saarijärvi skärmskydd, sitter två vandrare. Ryggsäckarna och gåstavarna lutar mot eldplatsens sittplatser.

Karhunpolku -leden, 133 km

Genom området går Karhunpolku -leden, 133 km, som är en vandringsled mellan Kuhmo och Patvinsuo nationalpark. När man vandrar från Kuhmo följer leden Iso-Änäkäinens dvs. Saarijärvis västra strand fram till vägen Kivivaarantie (nro 5241). Leden fortsätter på andra sidan vägen till Ruunaa strövområde, som ligger på 29 km avstånd. Söderut går Karhunpolku -leden ända till Patvinsuo nationalpark Patvinsuon kansallispuistoon. Leden ingår i Karjalan kierros -leden Karjalan Kierros som är ett nätverk av olika vandringsleder. Leden är markerad med orange cirklar.

Service: I Änäkäinen finns det ett fiskeområde (tillståndsområde 7521, eraluvat.fi). I norra ändan av Saarijärvi finns det ett skärmskydd med eldplats och torrtoaletter. Vid Syväjärvi finns en torrtoalett och två eldplatser. På Änäkäinens västra strand finns en eldplats och torrtoalett. På Ruunaa strövområde finns rikligt med logimöjligheter och i Patvinsuo nationalpark kan man övernatta bl.a. i naturstugans övervåning.

Kartor: Karta över Karhunpolku -leden (lieksa.fi, på finska). Man kan göra förfrågningar om kartor över Karjalan Kierros t.ex. av Visit Karelia turistservice (visitkarelia.fi, på finska och engelska).

Förbindelse: Från Karhunpolku startar söder om vägen Kivivaarantie en kort stig till Salpalinjens bergrumsbas, i vilken man dock inte kan gå in för tillfället av säkerhetsskäl. Den etapp av Karhunpolku -leden som går på västra stranden av Saarijärvi sammanfaller med Saarijärvi rundslinga.

Cykelleder

I Änäkäinen kan man idka terrängcykling längs leden Karhunpolku (133 km). Man bör dock se upp för de partier av Karhunpolku-leden som är spångade. Vid regn kan spångerna dessutom vara hala. Längs Karhunpolku -leden finns det dock omvägar som passar bättre för dem som cyklar. Karhunpolku leden går söderut till Patvinsuo nationalpark.