Naturen i Änäkäinen

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Änäkäinenområdets kärna bildas av tre små sjöar, nämligen Iso Änäkäinen eller Saarijärvi samt Änäkäinen och Syväjärvi. De långsträckta sjöarna har till följd av istiden en nordvästlig till sydostlig riktning, så att Saarijärvi och Änäkäinen är belägna efter varandra och Syväjärvi mittemellan, på västra sidan av dem. Sjöarnas vatten är rätt så brunt på grund av humusämnen. I sjöarna lurar bl.a. stora gäddor.

Träden reflekteras på sjöns yta på hösten.

De ljusa tallmoarna och låga sandåsarna med dödisgropar är kännetecknande för landskapet i Änäkäinen. Bland furorna växer också björkar. Vid Saarijärvi finns det äldre skogar. I början av sommaren hör man göken gala i skogarna i Änäkäinen.

Änäkäinen är Forststyrelsens rekreationsskog, där det är tillåtet att idka skogsbruk men på ett sätt som tar hänsyn till friluftslivets behov. Små, välplanerade gallringar är till nytta då man strävar efter att bevara de krigshistoriska anläggningarna och få dem synliga i terrängen.