Service i Pallastunturi naturum

  • Från naturboden kan du köpa lappländska hantverk, vandringsprodukter, böcker, kort, kartor och delikatesser.
  • All information om Pallas-Yllästunturi nationalparks natur och leder.
  • Bokningar och nycklar till nationalparkens hyresstugor.
  • Uthyrning av snöskor.
  • Tillstånd för fiske och jakt.
  • Trådlöst nät för kunderna. 

Café och restaurang service

Historiska Lapland Hotel Pallas (laplandhotels.com, på engelska) betjänar bredvid naturumet.

Service för rörelsehindrade

  • Man kan röra sig i naturumets utställningar och auditorium med rullstol.
  • Naturumet har tillgängliga toalettutrymmen.
  • Ifall man har en assistent med sig kommer man med rullstol längs med Vatikuru naturstig ca en kilometer till det gamla hotellets ruiner och Pallaskota, som båda är tillgängliga.