Instruktioner för att vistas och färdas i Lauttavaara

I Lauttavaara naturskoleskog gäller allemansrätten.

I Lauttavaara är det

tillåtet

 • att ge naturvägledning och -undervisning och i samband med detta ta prover och studera naturen
 • att färdas till fots, på skidor och med snöskor
 • att plocka bär och svamp
 • att tillfälligt slå läger
  • Forststyrelsen rekommenderar att du slår läger i närheten av skärmskyddet.

begränsat

 • att göra upp öppen eld, vilket är tillåtet endast på anvisad plats
 • att jaga
  • Lauttavaara hör till Östra Kuhmo jaktområde för småvilt nr 5618 (eraluvat.fi).
  • Lokalbefolkningen har s.k. fri jakträtt.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar om större evenemang.

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand utfärdats
 • att köra med motorfordon med undantag av de vägar som anvisats för detta ändamål
 • att skräpa ner eller skada friluftsanordningar.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • I Lauttavaara är det i allmänhet god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 • För skolbesök eller annan undervisning finns anvisningar, uppgifter och tillbehör att få från Kuhmos naturum Petola.
 • Det lönar sig att ta med en dricksflaska och matsäck, eftersom det inte finns några kaféer eller butiker i området.
 • Naturstigens blöta partier är spångade men det lönar sig att ta med stövlar eller andra vattentäta skor åtminstone under regniga perioder.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).