Kartor över och kommunikationer till Lauttavaara

Lauttavaara naturskoleskog ligger förhållandevis nära Kuhmo centrum, endast 10 kilometer därifrån. I närheten finns Lentua naturskyddsområde. Tillsammans bildar de ett utmärkt område för att till exempel hålla en lägerskola.

Kommunikationer

Med bil

  • Från Kuhmo centrum kör man cirka 10 kilometer norrut längs Suomussalmi-vägen (nr 912), varefter man tar till vänster på Lentuankoskivägen. Efter 300 m på vägens vänstra sida finns Lauttavaara parkeringsplats.
  • Körinstruktion till Kuhmos naturum Petola

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

  • Parkeringsplats längs Lentuankoskivägen.

Kartor

Övriga kartor

  • Broschyr om Lauttavaara naturskoleskogsområde. Broschyren innehåller en karta över området som är tillräckligt noggrann för den som vistas på området. Broschyren fås från Kuhmos naturum Petola.  
  • Terrängkarta nr 4413 08, 1:20 000. Kartan finns att köpas från Lantmäteriverket samt välförsedda bokhandlar.
  • GT vägkarta Östra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Lauttavaaras karta i Utflyktskarta.fi.