Kartor över och kommunikationer till Lauttavaara

Lauttavaara naturskoleskog ligger förhållandevis nära Kuhmo centrum, endast 10 kilometer därifrån. I närheten finns Lentua naturskyddsområde. Tillsammans bildar de ett utmärkt område för att till exempel hålla en lägerskola.

Kommunikationer

Med bil

  • Från Kuhmo centrum kör man cirka 10 kilometer norrut längs Suomussalmi-vägen (nr 912), varefter man tar till vänster på Lentuankoskivägen. Efter 300 m på vägens vänstra sida finns Lauttavaara parkeringsplats.
  • Körinstruktion till Kuhmos naturum Petola

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

  • Parkeringsplats längs Lentuankoskivägen.

Kartor

Övriga kartor

  • Broschyr om Lauttavaara naturskoleskogsområde. Broschyren innehåller en karta över området som är tillräckligt noggrann för den som vistas på området. Broschyren fås från Kuhmos naturum Petola.  
  • Kuhmo Lentiira Jonkeri, vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2022.
  • GT friluftskarta Östra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2022.
  • Terrängkarta nr 4413 08, 1:20 000. 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Lauttavaaras karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.