Vad kan man göra i Lauttavaara?

Vandra längs markerade leder

I Lauttavaara-området finns en 2,5 km lång naturstig som även lämpar sig utmärkt för friluftsliv enligt allemansrätten. Längs naturstigen finns inga skyltar utan numrerade uppgiftsställen. Man kan bekanta sig med naturstigens uppgiftsställen på förhand med hjälp av naturstigsbroschyren. Den kan beställas från Kuhmos naturum Petola.

En grupp skolelever har samlats för en lärostund i skogen.

Bekanta sig med naturumet

Kuhmos naturum Petola nära Kuhmo tätort, bara 7 km från Lauttavaara, fungerar som naturum för Lauttavaara naturskoleskog samt för alla naturskydds- och friluftsområden i södra Kajanaland.

Delta i guidning av grupp i naturumet och i terrängen

I Lauttavaara arrangeras inga regelbundna guidade turer men det erbjuds rikligt med möjligheter till naturundervisning och -vägledning. Man har samlat ihop mycket naturvägledningsmaterial om Lauttavaara. Mera information fås från Kuhmos naturum Petola.

Inom Interreg III A Karelen-projektet Paluu lähteille (Tillbaka till naturen) producerades material för naturvägledning och naturundervisning på finska, engelska och ryska. Mera material för naturundervisning finns i Hyväksi havaittua -materialet, som har gjorts på finska och ryska. Mera information om materialet fås från Kuhmos naturum Petola.

Göra skidturer i terrängen

Man kan göra skidturer i området men det prepareras inga färdiga spår. Man kan åka skidor längs de snöskoterrutter som används för service av området. Se upp för snöskotrar då du korsar rutten.

Gå med snöskor och orientera

Lauttavaara naturskoleskog bjuder på aktiviteter och objekt för utforskning under alla årstider. Det undervisningsmaterial (på finska, engelska och ryska) som samlats inom Paluu lähteille Interreg-projektet innehåller rikligt med tips även för vintern. Man kan även gå naturstigen med till exempel snöskor. Området lämpar sig även utmärkt för orientering.

Skåda fåglar

Lauttavaara naturskoleskog erbjuder möjlighet att skåda typiska kajanaländska fåglar. De ställvis branta sluttningarna i området gör det möjligt att från nästan samma nivå skåda fåglar som trivs i uppe i trädtopparna.

Jaga

I Lauttavaara-området är det tillåtet att jaga enligt gällande jaktstadgar. Området hör till Östra Kuhmo jaktområde för småvilt, tillståndsområde 5618. Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (eraluvat.fi, på finska).

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och svamp. På området växer det lingon, blåbär, odon och kråkbär. På myrarna finns även hjortron och tranbär. Trädbeståndet som består av många olika trädslag möjliggör ett rikligt svampbestånd. På området kan man hitta riskor och kremlor, soppar och under goda svampår även sotvaxskivling, rynkad tofsskivling och trattkantarell.