Lauttavaaras sevärdhet är naturens mångfald på en liten yta, som presenteras på skyltar längs naturstigen och på de numrerade uppgiftsställena. Från bergsområdet som utgör ledens högsta punkt öppnar sig en vacker vy över sjön Lammasjärvi som blånar litet lägre ned. Det är rogivande att höra bruset av en bäck i naturligt tillstånd. Vid sidan av stigen nära rastplatsen finns en ståtlig stenåker.

Naturstigen har anlagts och speciellt naturvägledningen har utvecklats enligt projektet Paluu lähteille (Tillbaka till naturen) -naturvägledningens principer. I projektet producerades mångsidig material och tillbehör för naturundervisning. Mer information fås från Kuhmos naturum Petola.

Kivelä ödelagda gård

Kivelä ödelagda gård uppfördes under 1930- och 1940-talen. Huset ödelades och byggnaderna har rivits men man har ännu brukat jorden på 1980-talet. Gårdens invånare och deras ättlingar har ännu under de senaste åren odlat potatis på gårdens åker.

En boplats där det inte längre finns några byggnader men där det finns tydliga spår av fast bosättning kallas ödelagd gård. Lauttavaara naturstig går via Kiveläs gårdsplan.

Skogen har haft många användningsformer

Naturen i området berättar om människans verksamhet under olika tidsperioder. Skogarna har med tiden använts till många ändamål: till åker, tjärbränning, virkesproduktion, samlande och jakt samt att förflytta sig till fots.

Åkrarna vid Kivelä ödelagda gård har röjts upp under 1930- och 1940-talen. Åkern har skördats senast på 1980-talet och nu håller den på att växa igen till skog. Förvildningen börjar med att lövträd växer upp och fortsätter med att även barrträd slår rot.

Nära parkeringsplatsen finns en gammal tjärdal som ingår som ett objekt längs naturstigen. Utanför naturstigen finns även några andra tjärdalar.

Skogen bredvid parkeringsplatsen har gallrats och gödslats. Det område som senast behandlats med flerprocessmaskin ligger längs stigen som leder till Kuikkapuro. Redan före det nutida skogsbruket samlade man träd från skogen för byggtimmer och ved.

En mångformig skog producerar mycket bär och svamp, vilka även har ekonomisk betydelse. Samlandet av olika örter, teingredienser och medicinalväxter håller på att öka. Samlande av prydnadslav är på de bästa moarna mera lönsamt än värdet på mons trädbestånd. Även jakt har utövats länge och det gör den mycket än idag.

I området finns några gamla stigar längs vilka man färdats från gård till gård, till sjöstranden, till höängarna, jakt- och bärmarkerna osv. Skidspår och snöskoterrutt samt den 2,5 km långa naturstigen i området vittnar om nyare användning av området.