Leder i Torronsuo

14.7.2021
Under varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i stugors eldstäder. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Nationalparkens alla leder börjar vid Kiljamo parkeringsplats (Somerovägen 732). Avsnittet av Tavastlands Ilvesvandringsled som startar vid Tavastlands naturum slutar vid Torronsuos östra kant, på området som brann i den stora skogsbranden 1997.

En spång på ett kärr. Solen skiner bakom träden i bakgrunden.

Rundslingor, startpunkt Kiljamo

 • Rundan Kiljamo runt, 1,5 km, är en lättframkomlig stig, vars myravsnitt är spångad. Längs stigen får man ett bra begrepp om Torronsuos öppna mittpartier, tallmyrarna och myrholmarnas mångsidiga natur med sina lunddungar.
  • Service: Kiljamo naturtorn, en handikappanpassad eldplats nära tornet, toaletter, ingen möjlighet till övernattning
  • Sevärt: utsikten från naturtornet
  • Den 150 meter långa spångstigen som börjar vid parkeringsplats i Kiljamo är tillgänglig med rullstol och barnvagn.Vid randen av den öppna myrmarken vid ändan av stigen finns en plattform, varifrån man kan beundra vitmossans rike och känna doften av getpors. Från parkeringsområdet kan man även förflytta sig med rullstol 300 meter längs en sandväg som går genom skogen till foten av naturtornet. Vid naturtornet finns det en handikappanpassad eldplats och en handikappanpassad toalett.

Övriga leder

 • Bredvid Kiljamos eldplats börjar en 3 km lång led som går över Torronsuo till Härksaaris gamla stenbrott. Från myravsnittets spångar kan man beundra Torronsuos vida landskap. Längs myrens södra kant går leden en bit genom skogens dunkel. På skogsavsnittet är den orange ruttmarkeringen på träden gles. I Härksaaris gamla öppna brott har det tidigare brutits bl.a. fältspat och kvarts.

  Från Härksaari kommer man till Kiljamo genom att återvända längs samma led. Ett annat alternativ är att fortsätta ca 1 km till Haiponniittu, därifrån det går en sandväg till Torro by. Från byn kommer man via landsvägen tillbaka till nationalparkens spångar alldeles före Kiljamo parkeringsplats. Man behöver en karta för att följa leden som går via Torro by eftersom rutten är bristfälligt markerad. Leden från Kiljamo via Torro by tillbaka till parkeringsplatsen är ca 10 km lång.
  • Service: Kiljamos naturtorn, i närheten av tornet finns en handikappanpassad eldplats och en handikappanpassad torrtoalett.
  • Sevärt: myrlandskapen som breder ut sig från naturtornet, Härksaaris brott, Torro bys kulturlandskap.

Skidleder

De oupplysta skidspåren på Torronsuo är avsedda för skidning med traditionell stil. Torro-sällskapet kör upp skidspåren med med talkoarbete. Skidspåren underhålls 1.1 - 30.3, huvudsakligen på veckosluten. Beroende på snösituationen finns det som bäst t.o.m. 45 km skidspår. Man kan skriva ut en karta över skidspåren (pdf, 888 kb, på finska).

 • Kiljamo-Talpianjärvi-Kallio-Kiljamo, längd 13,5 km, ett plant och lätt skidspår, som delvis ligger utanför nationalparkens gränser.
  • Service: I Kiljamo eldplats och utetoalett
  • Sevärt: utsikten från Kiljamo naturtorn
 • Kiljamo-Katavasaari-Kiljamo, 15 km, är ett plant och lätt skidspår.
  • Service: Kiljamos eldplats och utetoalett, Katavasaaris eldplats (endast i vinterbruk, ingen toalett)
 • Från Katavasaari kommer man till Koskihaara skogsskidspår som är 9,5 km långt. Skidspåret som går genom kuperad och skogbevuxen terräng befinner sig helt utanför nationalparken. Det finns ingen service längs Koskihaara skidspår.

Vandrare går i en solig skog.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Torronsuos karta i Utflyktskarta.fi.

Broschyr över Torronsuo


Pdf 1,9 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset