Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Lättframkomliga leder

Getporsstigen tillgänglig led, 120 m/riktning

Under den snöfria tiden, vandringstid 0,5 h.
Svårighetsklass: lätt tillgänglig led.

Tillgänglig naturled symbol. Tillgänglig torrtoalett symbol.
Kom och upplev den öppna myrens dofter och stämning enkelt med barnvagn och rullstol!

Startpunkt

Kiljamo parkeringsplats, Somerontie 732, Tammela (från informationstavlan).

Friluftskonstruktioner

Det finns inte serviceanläggningar längs Getporsstigen. All friluftskonstruktioner finns vid Roslingstigen.

Ledbeskrivning 

Ledmarkering: Svart målfärg på vit botten (inte ännu i terrängen).

Getporsstigen är en 1,2 meter bred jämn plankstig som går till kanten av den öppna myren 120 m/riktning. Längs leden kan du beundra lundområden, tallmyr och skogskärr. Längs stigen finns 3 breda omkörningsplatser. I ändan av stigen finns en utsiktsplattform (4 m x 3 m) som öppnar sig mot det vidsträckta Torronsuo. På hösten kan man i området se tranor på väg söderut. Utsiktsplattformens räcken är 1,2 m höga och det finns en bänk på plattformen. Stigen är en del av Kiljamorundan, som fortsätter som en smal spångstig ut på myren och vidare till Kiljamo rastplats. 


Roslingstigen krävande tillgänglig led, 650 m/riktning

Under den snöfria tiden, vandringstid 1 h.
Svårighetsklass: krävande tillgänglig.

Krävande tillgänglig naturled symbol. Tillgänglig torrtoalett symbol.

Roslingstigen är en krävande tillgänglig led som man går fram och tillbaka. Här kan du beundra det öppna landskapet i Torronsuo från utsiktsplattformen. Längs leden finns två långa och branta backar, så för rullstolsburna rekommenderas en assistent. Underlaget består av en jämn stig av stenaska eller breda plankspångar.

Startpunkt

Kiljamo parkeringsplats, Somerontie 732, Tammela. Roslingstigen startar från bommen på Kiljamo parkeringsområde.

En familj går mot leden från parkeringsområdet. En bom avskiljer leden från parkeringsområdet och familjen går runt bommen.

Friluftskonstruktioner

Vid foten av Kiljamo naturtorn finns ett tillgängligt kokskjul, en tillgänglig eldplats och en tillgänglig toalett. Ta med eget toalettpapper. Naturtornet och vedlidret är inte tillgänglighetsanpassade. 

Skyddstak av trä med bord, bänkar och eldstad.

En träbyggnad med tre dörrar och en ramp framför dörrarna.

Ledbeskrivning 

På myren finns en träplattform, dit en bred spångstig leder. Längs plattformens kanter finns räcken. I bakgrunden syns ett myrlandskap.

Ledmarkering: Svart målfärg på vit botten (inte ännu i terrängen).

Roslingstigen startar från bommen på Kiljamo parkeringsområde. Stigen är en 2,5 m bred stig av stenaska och är en flack och lång uppförsbacke 330 m mot Kiljamo rastplats. På rastplatsen kan man äta matsäck även i större sällskap, antingen på den tillgängliga eldplatsen eller vid borden i det tillgängliga kokskjulet. Efter kokskjulet fortsätter den 2 m breda stenaskstigen som en flack och lång nedförsbacke (230 m) till kanten av myren, där stigen övergår i en 1,2 meter bred plankstig. Den 100 meter långa plankstigen leder till en utsiktsplattform (4 m x 3 m) där man kan beundra det öppna myrlandskapet i Torronsuo. Stigen är en del av rundan Kiljamo runt, som fortsätter som en smal spångstig till myren och förenar sig med den tillgängliga Getporsstigen i närheten av parkeringsområdet.


Rundan Kiljamo runt 1,5 km, rundslinga

Under den snöfria tiden, vandringstid 1 h.
Svårighetsklass: lätt led.

Startpunkt

Kiljamo parkeringsplats, Somerontie 732, Tammela. 

Friluftskonstruktioner

Vid foten av Kiljamo naturtorn finns ett tillgängligt kokskjul, en tillgänglig eldplats och en tillgänglig toalett. Ta med eget toalettpapper. Naturtornet och vedlidret är inte tillgänglighetsanpassade. 

Vandrare sitter i ett kokskjul runt bordet. En vandrare sitter i rullstol.

Ledbeskrivning 

Ledmarkeringen är ett orange färgmärke på vit botten (inte ännu i terrängen).

När du går motsols börjar stigen från informationstavlan på Kiljamo parkeringsområde längs den tillgängliga spångstigen. På stigen får man en bra uppfattning om den mångsidiga naturen på myröarna, eftersom det längs stigen finns lundområden, tallmyr och skogskärr. Från utsiktsplattformarna kan man beundra Torronsuos vidsträckta landskap. Leden som går på myren är ställvis en smal spångstig och ställvis en bred tillgänglig plankstig. I utkanten av myren övergår spångarna i en stenaskstig som leder till Kiljamo rastplats. Bredvid eldplatsen reser sig ett 17 m högt naturtorn. Från tornet kan man få en uppfattning om Torronsuos omfattning och öppenhet. Efter rastplatsen återvänder leden i en flack nedförsbacke till Kiljamo parkeringsområde. 

Övriga vandringsleder 0–10 km

Myrsträckan 8,5 km, rundslinga

Under den snöfria tiden, vandringstid 2-3 h.
Svårighetsklass: medelsvår på grund av några branta uppgångar och nedgångar.

Startpunkt

Kiljamo parkeringsplats, Somerontie 732, Tammela (Notera! parkering under rusningstid vid Pehku parkeringsplats, Somerontie 840, Tammela).

Friluftskonstruktioner

Vid foten av Kiljamo naturtorn finns ett tillgängligt kokskjul, en tillgänglig eldplats och en tillgänglig toalett. Ta med eget toalettpapper. Naturtornet och vedlidret är inte tillgänglighetsanpassade. 

Ledbeskrivning 

Ledmarkeringen är ett blått färgmärke på vit botten (inte ännu i terrängen).

Myrsträckan lönar det sig att gå medsols, men man kan ta sig till stigen längs Getpors- eller Roslingstigen. Över myren går man cirka 3 km längs en spångstig. Efter myren leder stigen till Härksaari gamla dagbrott, där man en gång i tiden brutit bl.a. kvarts och fältspat. Från stenbrottet fortsätter stigen delvis längs en spång till en sandväg. Längs sandvägen (Haipontie) går man cirka 1,1 km västerut mot Torro by, tills man kommer till skylten ”Kiljamo P” vid sandvägen. Stigen återvänder till den öppna myren och spångstigen som leder till Kiljamo parkeringsplats. 


Torro byrunda 10 km, rundslinga

Startpunkt

Kiljamo parkeringsplats, Somerontie 732, Tammela (Notera! parkering under rusningstid vid Pehku parkeringsplats, Somerontie 840, Tammela).

Friluftskonstruktioner

Vid foten av Kiljamo naturtorn finns ett tillgängligt kokskjul, en tillgänglig eldplats och en tillgänglig toalett. Ta med eget toalettpapper. Naturtornet och vedlidret är inte tillgänglighetsanpassade. 

Ledbeskrivning 

Torro byrunda går längs Myrsträckan till sandvägen i Torro by. Om man inte vänder tillbaka från sandvägen (Haipontie) till myren enligt skylten ”Kiljamo P”, leder sandvägen till Torro bys centrum. Efter byn återvänder man till Kiljamo parkeringsområde genom att gå cirka 3 km längs asfaltvägen.


Piippurinsuo runda 5,3 km, rundslinga

Piippurinsuo runda ligger i östra delen av Torronsuo nationalpark och utgör en del av Ilves-vandringsnätet (hame.fi, på finska).


Skidspår

Det lönar sig att kontrollera den aktuella skidspårssituationen och caféets öppettiderTorro Seuras facebooksidor (facebook.com, på finska).

De oupplysta skidspåren i Torronsuo är avsedda för utfärdsskidning med traditionell stil. Torro Seura ry kör upp skidspåren som talkoarbete. Skidspåren underhålls 1.1 –30.3, huvudsakligen på veckosluten. Beroende på snösituationen finns det som bäst t.o.m. 45 km skidspår. Man kan skriva ut en karta över skidspåren på Tammela kommuns webbplats (tammela.fi, på finska)

 • Kiljamo-Katavasaari-Kiljamo, 15 km, är ett jämnt och enkelt spår.
  • Service: Kiljamo eldplats och utetoalett, Katavasaari eldplats (endast i vinterbruk, ingen toalett)
 • Kijamo-Kallio, 5 km
  • Det finns ingen service längs leden.
 • Den nyaste leden är Katavasaari-Riihivalkama parkeringsplats-Kallio, längd cirka 13 km.
  • Det finns inga tjänster längs leden.
 • Under snörika vintrar kan man också åka Koskihaara skogsrunda som startar från Katavasaari, längd 8 km.
  • Ett skidspår med backar genom skogbevuxen terräng utanför nationalparken.
  • Det finns ingen service längs Koskihaara skidspår.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Torronsuos karta i Utflyktskarta.fi.

Broschyr över Torronsuo


Pdf 2 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.