Aktiviteter i Torronsuo

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Finlands djupaste myr är lätt att nå från hela södra Finland. Vandra längs spångbelagda stigar i den karga myrmarken och klättra upp i fågeltornet för att betrakta tranor och gäss. Under snörika vintrar lockar skidspåren i Torronsuo skidåkande besökare.

I vissa områden i nationalparken är vistelsen begränsad under en del av året. Kontrollera alltid detta innan du ger dig iväg på utfärd.

En närbild av ett spindelnät. I bakgrunden finns ett kärr.

Skidåkning

Under snörika vintrar finns det som mest 45 km utfärdsspår för klassisk skidåkning i Torronsuo. Under tiden 1.1–30.3 svarar föreningen Torro-seura för underhållet av skidspåren. Underhållet sköts huvudsakligen på veckosluten. Du kan välja t.ex. Kiljamo-Kallioleden (5 km), Katavasaari-Riihivalkama-Kallioleden (13 km) eller den flacka Kiljamo-Katavasaari-Kiljamoleden (15 km), som går förbi en eldplats.

Lämpliga ställen att starta skidturen på är t.ex. nationalparkens parkeringsplats i Kiljamo eller Hakala gård vid Somerovägen. Spårkartor finns vid Tavastlands naturum eller på Torro bys webbplats. Du kan njuta av vinterlandskapet i Torronsuo också genom att dra upp egna skidspår.

Fotvandring

I den jämna terrängen i Torronsuo finns det flera markerade leder (1,5–10 km). Leden Kiljamo runt (1,5 km) är delvis spångbelagd. Längs rundslingan ser man det öppna landskapet i Torronsuos mitt, tallmyrarna och den mångsidiga naturen i mossdungarna.

En familj på rullstolsutflykt på hösten på en stig av stenaska.

Intill eldplatsen i Kiljamo börjar en ca 3 km lång led som går över Torronsuo till ett gammalt stenbrott i Härksaari. Härifrån kan man fortsätta genom att följa kartan och gå via Torro by (10 km). Lederna i Torronsuo ingår i Ilvesleden i Tavastlands sjöplatå (hameenvirkistysalueyhdistys.fi).

Fågelskådning

Ta med dig kikaren och fågelboken och kom till Torronsuo för att titta på flyttfåglarnas vår- eller höstmigration. Tranorna samlas i stora flockar i omgivningarna runt parken för att äta och flyger sedan till myren för att övernatta. Också många andra fågelarter stannar i Torronsuo för att vila under flyttfärden. Från naturtornet i Kiljamo eller i Idänpääkallio söder om myren kan man iaktta fågellivet.

Övriga aktiviteter

  • Geocaching: Medan du letar efter geocacher kan du också upptäcka naturens egna skatter.
  • Snöskoturer: Hyr snöskor i naturumet eller hos en lokal samarbetspartner och ge dig ut på en vintrig färd.
  • Bärplockning: På myrmarkerna växer odon, hjortron och tranbär och på skogsholmarna finns det blåbär.
  • Sevärdheter och vyer: Södra Finlands största högmosse, dess karga natur och tranorna som vilar under flyttfärden är en sevärdhet i sig. Från naturtornet i Kiljamo eller i Idänpäänkallio har du fin utsikt över den öppna myren.
  • Gruppguidningar: Lokala samarbetspartner i Torronsuo ordnar utfärder med guidning.

Snöskovandraren har stannat för att titta på myren, i förgrunden också några små träd, lite snö på marken.