Torronsuo nationalpark ligger i Tammela kommun väster om riksväg 2. Till Torronsuo är det 11 km från Forssa, 15 km från Somero, 60 km från Tavastehus, 90 km från Åbo och 119 km från Helsingfors. Närmaste flygplats är Helsingfors-Vanda.

Till vandringslederna

  • Nationalparkens parkeringsplats ligger i Kiljamo vid Forssa - Somerovägen (nr. 282, Tammela). Friluftsledernas startpunkter finns på samma ställe.
  • Adressen till parkeringsplatsen är Somerontie 732, Tammela.

Med bil till Torronsuo

Från riksväg 2 (Helsingfors - Björneborg) finns det vägskyltning till Torronsuo nationalpark. Från riksväg 2 tar man av åt väster mot Somero (väg 282). Det är cirka 112 km från Helsingfors och 3 km från Forssa till Somerovägens avtag. Man kör cirka 7 km längs Somerovägen (Somerontie 732). Parkens parkeringsplats är längs denna väg.

På parkeringsplatsen finns det plats för 35 personbilar och 2 bussar. Parkeringen plogas under vintern. 

Observera: När det finns skidspår i Torronsuo fylls parkeringsplatsen snabbt. Parkering är inte tillåten längs väg 282. 

Med buss till Torronsuo

Det finns ingen kollektivtrafik till området.