Kundtjänst och vägledning

Forststyrelsen
Tfn. +358 (0)206 39 5270
sisasuomi(at)metsa.fi

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

  • Kiljamo holme: en tillgänglig eldplats.

Det är förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).

I förgrunden brinner elden i köket i en kåta, längre bort sitter en familj och äter vid bordet.

Vandrare och en barnvagn vid ett kokskjul. I skjulet finns ett kök och bänkbord.

Dricksvatten

  • Det saknas vattenposter i nationalparken.

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Toaletter vid Pehku och Kiljamo töms genom sugtömning och man får inte lägga matrester eller skräp till den.

Toaletter

  • Det finns en tillgänglig utetoalett i samband med Kiljamo eldplats och Pehku parkering.

Övernattning

  • På nationalparkens område är det inte tillåtet att övernatta, utanför nationalparken kan man slå läger med stöd av allemansrätten.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

  • Den 150 meter långa spångstigen som börjar vid nationalparkens parkeringsplats i Kiljamo är tillgänglig för rullstolsbundna.Vid randen av den öppna myrmarken vid ändan av stigen finns en plattform, varifrån man kan beundra vitmossans rike och känna doften av getpors.
  • Från parkeringsområdet kan man även förflytta sig med rullstol 300 meter längs en sandväg som går genom skogen till foten av naturtornet. Vid naturtornet finns det en eldplats och en tillgänglig toalett.

En familj går mot leden från parkeringsområdet. En bom avskiljer leden från parkeringsområdet och familjen går runt bommen.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Broschyr över Torronsuo


Pdf 2 Mb (julkaisut.metsa.fi)