Service i Torronsuo

Kundtjänst och vägledning

 • Tavastlands naturum är beläget ca fem kilometer från nationalparkens östra gräns.
  • Friluftsinformation och guidning i naturumet
  • Försäljning av kartor och tillbehör

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

 • Kiljamo holme: en handikappanpassad eldplats.

Det är förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Dricksvatten

 • Det saknas vattenposter i nationalparken.

Tavastlands naturums service

 • Cafét är öppet under naturumets öppettider.
 • Gruppmåltider kan beställas.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.

Toaletter

 • Det finns en handikappanpassad utetoalett i samband med Kiljamo eldplats.

Övernattning

 • På nationalparkens område är det inte tillåtet att övernatta, utanför nationalparken kan man slå läger med stöd av allemansrätten.

Övernattning i omnejden

Service för rörelsehindrade

 • Den 150 meter långa spångstigen som börjar vid nationalparkens parkeringsplats i Kiljamo är tillgänglig för rullstolsbundna.Vid randen av den öppna myrmarken vid ändan av stigen finns en plattform, varifrån man kan beundra vitmossans rike och känna doften av getpors.
 • Från parkeringsområdet kan man även förflytta sig med rullstol 300 meter längs en sandväg som går genom skogen till foten av naturtornet. Vid naturtornet finns det en eldplats och en handikappanpassad toalett.
 • Tavastlands naturum och auditorium är tillgängligt med rullstol. Det finns en handikappanpassad toalett i byggnaden.

Övrig service i omnejden

Broschyr över Torronsuo


Pdf 2,2 Mb (julkaisut.metsa.fi)