Kartor över och kommunikationer i Torronsuo

Kommunikationer

Torronsuo nationalpark ligger i Tammela kommun väster om riksväg 2.

Med bil

 • Från riksväg 2 (Helsingfors - Björneborg) finns det vägskyltning till Torronsuo nationalpark. Från riksväg 2 tar man av åt väster mot Somero (väg 282). Det är cirka 112 km från Helsingfors och 3 km från Forssa till Somerovägens avtag. Man kör cirka 7 km längs Somerovägen (Somerontie 732). Parkens parkeringsplats är längs denna väg. Underhåll på vintern finss i parkeringplats.
 • Körinstruktion till Tavastlands naturum.

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.

Med allmänna kommunikationer

 • Forssa har bussförbindelser med bl.a. Helsingfors, Björneborg, Tammerfors och Åbo. Matkahuolto (matkahuolto.fi).
 • Avstånd från Forssa till nationalparkens parkeringsplats i Kiljamo är 11 km.
 • Det går bussar via Somero från Helsingfors-, Åbo- och Salohållet. Matkahuolto (matkahuolto.fi).
 • Från Somero är det 15 km till Kiljamo

Lämpliga startpunkter

 • Nationalparkens parkeringsplats ligger i Kiljamo vid Forssa - Somerovägen (nr. 282), Somerovägen 732. Friluftsledernas startpunkter finns på samma ställe.

Kartor

Övriga kartor

 • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar. 
 • Liesjärvi Torronsuo Hämeen Ilvesreitti, 1:25 000, Calazo 2017. Kartan kan köpas från Calazo.fi och bl.a. i Tavastlands naturum.
 • Terrängkartor L422 och L421, 1:50 000. Kartor kan köpas bl.a. från Karttakeskus och från välförsedda bokhandlar.
 • Friluftskartan över Tavastlands sjöplatå, 1:55 000. Karttakeskus 2010. Kartan kan köpas bl.a. i Tavastlands naturum, från Karttakeskus och hos välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkartorna nummer 2024 06 och 2042 09, 1: 20 000. Kartor kan köpas bl.a. i Tavastalands naturum, från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar. 

Försäljningsställen för kartor