Kundtjänst och vägledning

 • Nationalparkens kundtjänst 0206 39 4620 eller e-post: rannikko(at)metsa.fi
 • Bottenhavets virtuella guiden (selkameri.fi)
  • Den virtuella guiden visar både natur och historia i Bottenhavets nationalpark, samt i dess närområden, via bollpanoramabilderna.
  • Du kan via guiden både planera utfärder och hitta den service du behöver för att genomföra dem.
 • Samarbetspartner som erbjuder tjänster i nationalparken
  • Dessa samarbetspartner har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

De blåa sjökorten som publiceras använder det internationella WGS-84-koordinatsystemet och plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN. De gröna sjökorten behåller Finlands nuvarande nationella KKJ-system. Mera information om sjökort fås på Trafikverkets webbplatsen (traficom.fi).

På öarna i nationalparken finns det rastplatser med en eldplats

 • Stora Enskär, Björneborg (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 40.58' lon: 21° 22.5' ETRS-TM35FIN: N: 6850993 E: 202520)
 • Sälgskär, Björneborg (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 41.5' lon: 21° 23.7' ETRS-TM35FIN: N: 6852605 E: 203723)
 • Munakari, Björneborg (ingen ved) (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 41.8726' lon: 21° 22.9437' ETRS-TM35FIN: N: 6853353 E: 203118)
 • Nirvo, Luvia (ingen ved) (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 25.5210' lon: 21° 22.1520' ETRS-TM35FIN: N: 6823136 E: 199796)
 • Kuuskajaskari, Raumo (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 8.2' lon: 21° 22.2' ETRS-TM35FIN: N: 6791059 E: 197066)
 • Kylmäpihlaja, Raumo (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 8.6' lon: 21°18.3' ETRS-TM35FIN: N: 6792103 E: 193640)
 • Säbbskär, Luvia (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 28.7423' lon: 21° 20.5272' ETRS-TM35FIN: N: 6829225 E: 198874)
 • Katanpää, Gustavs (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 36.85' lon: 021° 11.08' ETRS-TM35FIN: N: 6733894 E: 181948)

En eldplats vid en somrig havsstrand. Eldplatsen är omgiven av bänkar i trä. Havet skymtar i bakgrunden.

I fastlandet i nationalparken finns det rastplatser med eldplats

 • Salttöö, Sastmola

I närheten av nationalparken belägna rastplatser, med en eldplats

 • Hamskeri, Sastmola (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 50.7' lon: 21° 19.8' ETRS-TM35FIN: N: 6869938 E: 201783)
 • Pihlus, Nurmes-Aikonmaa, Raumo (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 10.45' lon: 21° 22.11' ETRS-TM35FIN: N: 6795233 E: 197346)
 • Outoori, Björneborg (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 32.38' lon: 21° 26.15' ETRS-TM35FIN: N: 6835532 E: 204430)
 • Reksaari, Raumo (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 11.7' lon: 21° 25.8' ETRS-TM35FIN: N: 6797264 E: 200843)
 • Enskär, Gustavs (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 43.35' lon: 21° 1.67' ETRS-TM35FIN: N: 6746696 E: 174484)
 • Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi)
 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.  

 • I utflyktsmål med företagsverksamhet kan det finnas avfallskärl. Då ingår avfallshanteringen i hamnavgiften.

Toaletter

 • I närheten av utflyktshamnen på Säbbskär finns en torrtoalett för rörelsehindrade. 
 • I närheten av Langoura finns en torrtoalett för rörelsehindrare. 
 • I närheten av utflyktshamnen på Munakari, Sälgskär and Stora-Enskär finns en torrtoalett.

Övernattning

Tältning

 • Man kan slå läger för en kort tid på öar i nationalparken. Vi önskar dock att besökarna undviker att stiga i land och tälta på fågelskär på våren och sommaren.

Övernattning i båt

 • Med båt kan man lägga till vid öar i nationalparken. Vi önskar dock att besökarna undviker att stiga i land och tälta på fågelskär på våren och sommaren.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

Service för båtfolk

Övrig service i omnejden

 • Butiker finner man huvudsakligen i kommuncentrumen.
 • Samlad information om servicen i parkens närområden i Satakunda finns på webbtjänsten selkämeri.fi (på finska).
 • Mera information om tjänsterna i omnejden, bl.a. om uthyrning av utrustning, fås också från kommunernas turistinformation.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset

Broschyr över Bottenhavet


Pdf-fil 3.3 MB (julkaisut.metsa.fi)