Ankomst till Bottenhavets nationalpark

 

 

Bottenhavets nationalpark ligger i yttre skärgården av Sastmola, Björneborg, Luvia, Euraåminne, Raumo. Pyhäranta, Nystad och Gustavs, så under den isfria tiden av året når man parken, med undantag för Bredviksfjärden, Liesluoto och Sälttöö, endast med båt.

Med buss