Instruktioner och regler för Bottenhavet

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för att vistas och färdas i Bottenhavet

Instruktionerna och reglerna preciseras senare då en ordningsstadga utarbetas för Bottenhavets nationalpark. Då kommer man också att begränsa landstigningen på fågelskär och utse läger- och tältningsplatserna.

I Bottenhavets nationalpark är det 

tillåtet

 • att röra sig till fots, på skidor, med kanot, med roddbåt och med båt
  • Enligt allemansrätten är terrängcykling tillåten. Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna.
 • att plocka bär och nyttosvampar
 • att fiska
 • att dyka
 • att slå läger för en kort tid

begränsat

 • att göra upp öppen eld, vilket är tillåtet enbart på anvisade platser.
 • Vi önskar dock att besökarna undviker att stiga i land och tälta på fågelskär på våren och sommaren.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att störa eller vålla andra olägenheter
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att köra motorfordon på land på andra ställen än på för ändamålet anvisade vägar
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon, tillståndspliktig jakt utgör dock ett undantag  
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.

 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet och utrustning

 • Man bör alltid förbereda sig noga för att röra sig till havs, eftersom vädret kan växla mycket snabbt. Speciell bör man se till att båten alltid är i skick och underhållen. Det lönar sig att ha med ett sjökort (traficom.fi), Bottenhavet omfattas av serie E.
 • Då man rör sig på öarna vid fuktigt väder bör man komma ihåg att klipporna är hala och att våt mossa och algväxtlighet är bedrägliga under fötterna.
 • Med tanke på klädsel och övrig utrustning bör man beakta, förutom områdets blåsighet, att det även förekommer fästingar på området, som kan sprida borrelia (reumaliitto.fi). Det lönar sig att göra en fästinginspektion dagligen och ta med en fästingpincett.
 • Ormar förekommer allmänt i skärgården, så det lönar sig att observera terrängen då man går.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Sjöräddningens alarmnumren är 0294 1000. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Friluftslivets ABC:
 • Se också ditt utfärdsmål på aktuellt sidan.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer