Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Bottenhavets nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom nationalparken.

Vänförening

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry (Bottenhavets nationalparks vänner rf, selkamerenystavat.fi, på finska) är från och med år 2013 Bottenhavets nationalparks officiella vänförening. Föreningens målsättning är att värna om den unika skärgårdskulturen samt utveckla och stöda naturskötsel och -skydd inom området.


Guidade turer

Uthyrning av utrustning

Matservice

Transport service

Inkvartering och konferensutrymmen

Övriga tjänster

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda nationalparkens tjänster. Användningen av servicekonstruktioner i företagsverksamhet är avgiftsbelagd.