Friluftsleder och stigar

Markerade leder

En romb-formad ledmarkering spikad i ett träd. I bakgrunden finns en somrigt grönskande skog.På Stora Enskär (fi. Iso-Enskeri) (61° 40,58'N, 21° 22,5' E) finns två stigar, 1,4 och 3 kilometer långa. Lederna startar i närheten av bryggan och eldplatsen. De går runt ön, genom skogen, via en stor djävulsåker och kommer tillbaka till startplatsen. Stigarna är lättframkomliga. 

Vid Bredviksfjärden finns vandringsleder som Björneborgs stad upprätthåller. Lederna går delvis genom nationalparkens område. Längs rutten finns flera naturtorn och –avsatser av vilka tornen vid Leveäkari och Huhtala samt avsatsen vid Langoura finns på nationalparkens område. Rutternas nyaste och lättaste avsnitt går från Bottenhavets nationalparks avsats i Langoura (61° 32.2647'N, 21° 34.0582'E) via Ytterös tidvis översvämmade sandbanker till Ytterö sanddyner (visityyteri.fi).

En handikappanpassad led genom strandbuskaget. Vandrare går på leden en somrig och solig dag. Buskar och skog kan ses i bakgrunden.

På Säbbskär i Luvia finns en 1,5 kilometer lång Alfreds stig som berättar om öns historia. 

En havtornsbuske vars kvistar är fyllda av mogna havtornsbär. Bakom busken syns havet.

På Kuuskajaskari i Raumo finns en 3 kilometer lång stig som går runt befästningsön. Tavlorna på stigen berättar om öns historia och geologi.
 
Två vandrare på en stig genom en grönskande barrskog.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Bottenhavets karta i Utflyktskarta.fi.

Broschyr över Bottenhavet


Pdf-fil 3.3 MB (julkaisut.metsa.fi)

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.