Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Brostruktur för en liten ö.
 

Instruktioner för att vistas och färdas i Pukala

I Pukala är det

tillåtet

 • att färdas och slå läger enligt allemansrätten, vi rekommenderar dock att man slår läger på områden som reserverats för tältning
 • att plocka bär och svamp.

begränsat

 • att göra upp eld, vilket är tillåtet enbart på anvisade platser.
 • Det är tillåtet att jaga älg och småvilt på området. Rätten att jaga älg i rekreationsskogen är arrenderad till de lokala älglagen.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att göra upp eld då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).
 • att hålla sällskapsdjur fria
 • att köra motorfordon, med undantag för de vägar som är avsedda för ändamålet
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Terräng

 • Det har byggts broar och spångar i rekreationsskogen över bäckar och fuktiga ställen. Vid snösmältningen och efter regnperioder kan det vara bra att utrusta sig med vattentäta skor, eftersom stigarna ställvis är mjuka och blöta.
 • Terrängen är kuperad, så lederna har tämligen stora höjdskillnader.

Utrustning och säkerhet

 • De närmaste caféerna och butikerna finns i Orivesi (orivesi.fi, på finska) centrum. Det är bra att taga med vägkost och en dricksflaska då man gör ett besök i Pukala.
 • Då varning för terrängbrand utfärdats kan man använda sig av eget friluftskök för att laga mat.
 • Under älgjaktsäsongen är det skäl att bära röda kläder om man rör sig utanför rekreationsskogens friluftsleder.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer