Kommunikationer

Pukala rekreationsskog är belägen norr om riksväg 9 (Jyväskylä - Tammerfors), nordväst om Orivesi centrum.

Med bil

  • Från riksväg 9 (Jyväskylä - Tammerfors) tar man av vid Orivesis centrum norrut till väg nr 58 mot Mänttä. Man fortsätter en kilometer och svänger västerut till Enokuntavägen, nr 3381 (till Teisko). Man kör 6,5 km längs Enokuntavägen och svänger söderut enligt skyltningen till Pukala. Rekreationsskogens parkeringsplatser vid Ruomuslahti och Siitinjärvi är belägna längs denna väg.

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

  • Det finns tre parkeringsplatser i rekreationsskogen, Ruomuslahti, Siitinjärvi (i områdets norra del, informationstavla) och Majalahti (i områdets sörra del, informationstavla). Endast Juurakkos parkeringsplats plogas upp om vintern.
  • Från Majalahtis och Siitinjärvis parkeringsplatser kommer man till rundslingorna.
  • Det finns inget vinterunderhåll i området.

Kartor

Övriga kartor

  • Helvetinjärvi Seitseminen, vattentålig utflyktskarta 1:20 000. Karttakeskus 2020. Innehåller Pukalas karta. Kartor kan köpas bl.a. från naturum, bokhandlar och Karttakeskus.
  • Seitseminen Helvetinjärvi Pirkan taival, vattentålig, 1:25 000, Calazo Förlag 2016.
  • Terrängkarta M422, 1:50 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • Terrängkarta 2142 02 Enokunta och 2142 05 Orivesi, 1: 20 000. Kartorna kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och i välförsedda bokhandlar.
  • GT utflyktskarta Västra Finland, 1:250 000. 2015. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Pukalas karta i Utflyktskarta.fi.