Kundtjänst och vägledning

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker och kiosker

Eldplatser, stugor, kokskjul och kåtor

En person som sitter i solskenet framför en stuga med två ryggsäckar bredvid dem.

 • Följande eldplatser, stugor, kokskjul och kåtor ligger utanför Tuntsa ödemarksområde, längs UKK-leden mellan Naruska och Tulppio, i listan nedan från söder norrut:
  • Karhutunturi kåta (något vid sidan av leden)
  • Halti kåta
  • Pystökoski kåta
  • Ministerikota, kåta
  • Naruskan tammi, kokskjul
  • Sorsa kåta
  • Takkaselkä reserveringsstuga
  • Nuoluskuru kåta
  • Ylimmäinen Nuolusoja, eldplats
  • Tuntsajoki, kokskjul
 • Forststyrelsen rekommenderar att du gör upp eld på de för ändamålet anvisade eldplatserna. Forststyrelsen tillåter dock att man utan specialtillstånd gör upp eld med hjälp av kvistar, ris och torra trädrötter som ligger på marken och stubbar i övriga delar av området om det inte finns en eldplats i närheten (inom en radie av 0,5 km).
 • Det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi). Man får däremot använda stormkök.
  • Förbudet gäller inte kokskjul i Naruskan tammin och Tuntsajoki, kåtor i Karhutunturi, Halti, Sorsa, Pystökoski och Nuoluskuru, eller kaminer i Murhahaara, Härkätunturi och Takkaselkä. 
 • Mera information om att göra upp eld finns på våra webbsidor Friluftlivets ABC.

Dricksvatten

 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Inom områdets gränser ansvarar var och en för sin sophantering. Det finns avfallskärl vid stugorna, men besökare uppmanas att föra bort sitt eget avfall från terrängen.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Läs mera om Skräpfritt friluftsliv.

WC

 • Vid Murhahaara ödestuga och Härkätunturi öde- och reserveringsstuga finns det torrtoaletter.
 • Det finns torrtoaletter även vid koksjulen och stugorna längs UKK-leden utanför själva ödemarksområdet.

Övernattning

Tältning

 • Det finns inga tältningsområden på ödemarksområdet, men det är tillåtet att tälta enligt allemansrätten.
 • Man kan också övernatta i de kåtor som ligger längs UKK-leden mellan Naruska och Tulppio.

Öde- och reserveringsstugor

Övernattning i omnejden

Uthyrning av utrustning

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster i ödemarksområdet.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.