Kartor över och kommunikationer i Tuntsa

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Kommunikationer

Tuntsa ödemarksområde är beläget mellan vägarna Savukoski - Tulppio och Salla - Tulppio.

Med bil

 • Från Salla - Savukoski -vägen (nr 965) vänder man i närheten av Särkelä by till vägen som leder till Tuntsa. På skylten står det Naruskajärvi 45 km. Från Naruskajärvi är det ännu 30 km till ödemarksområdets gräns i Tuntsa. Det finns ett tätt nät av skogsbilvägar på området, så man kan även köra närmare området. I Auermavaarankuusikko, ca 18 km från Naruskajärvi mot Tuntsa, finns en populär, men inte officiell parkeringsplats. Där korsar UKK-leden Naruska-Tuntsa-vägen och fortsätter mot ödemarksområdet. På vintern plogas vägen endast fram till Naruskajärvi.
 • Från Savukoski kör man 90 km längs väg nr 9671 mot Tulppio. Från Tulppio kan man även ta sig närmare området längs det täta nätet av skogsbilvägar. På Savukoski - Tuntsa friluftskarta är skogsbilvägarna väl markerade. Man kommer t.ex. till Tulppionkaitavaara, Turjalainens norra ända och Ahmatunturi med bil om sommaren. Vägarna kan vara i dåligt skick. Om vintern plogas väg nr 9671 fram till Ainijärvis gränsbevakningsstation, 15 km från Tulppio, där vägen också slutar.
 • Man kommer längs UKK-leden, som korsar ödemarksområdet, till Tulppio, varifrån leden fortsätter till startpunkten för Nuortti vandringsled vid Haukijärvenoja parkeringsplats.
 • Körinstruktion till Pyhä-Luostos naturum Naava.

Med allmänna kommunikationer

 • Från Savukoski - Tulppio eller Naruska-Tuntsa-hållet går det inga allmänna transport. Taxitrafiken skötes av Korvatunturin taksi, tfn +358 40 730 6484
 • Från Tulppio är det ca 10 km till ödemarksområdets gräns längs UKK-leden. 

Lämpliga startpunkter

 • Från Tuntsahållet, t.ex. från Auermanvaarakuusikko i Tulppio kan man börja sin färd till området och till UKK-leden. Det finns inga officiella parkeringsplatser.

Kartor


Övriga kartor

 • Tuntsa Naruska Tulppio vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2020. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Salla Savukoski vattentålig friluftskarta, 1:100 000, Karttakeskus 2016. Kartan kan köpas bl.a. i Savukoskis informationscentrum, från Karttakeskus, i Savukoskis kommunkontor, områdets turistföretag och i välförsedda bokhandlar.
 • Kemihaara Tuntsa Värriö vattentålig karta, 1:50 000, Calazo Förlag Oy. Kartan kan köpäs från Calazo.
 • Terrängkartor U541 Tuntsa och U542 Nuorttitunturi, 1:50 000. Kartan kan köpas från bl.a. Lantmäteriverket, Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • GT utflyktskarta Norra Finland, 2016, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

Publikationer

Publikationer på svenska (julkaisut.metsa.fi)

Övriga publikationer

 • Haataja, V. 1993: Tuntsan palo ja suuri nokisavotta. (på finska)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Tuntsas karta i Utflyktskarta.fi.