Kommunikationer

Tuntsa ödemarksområde är beläget mellan vägarna Savukoski - Tulppio och Salla - Tulppio.

Med bil

 • Från Salla - Savukoski -vägen (nr 965) vänder man i närheten av Särkelä by till vägen som leder till Tuntsa. På skylten står det Naruskajärvi 45 km. Från Naruskajärvi är det ännu 30 km till ödemarksområdets gräns i Tuntsa. Det finns ett tätt nät av skogsbilvägar på området, så man kan även köra närmare området. I Auermavaarankuusikko, ca 18 km från Naruskajärvi mot Tuntsa, finns en populär, men inte officiell parkeringsplats. Där korsar UKK-leden Naruska-Tuntsa-vägen och fortsätter mot ödemarksområdet. På vintern plogas vägen endast fram till Naruskajärvi.
 • Från Savukoski kör man 90 km längs väg nr 9671 mot Tulppio. Från Tulppio kan man även ta sig närmare området längs det täta nätet av skogsbilvägar. På Savukoski - Tuntsa friluftskarta är skogsbilvägarna väl markerade. Man kommer t.ex. till Tulppionkaitavaara, Turjalainens norra ända och Ahmatunturi med bil om sommaren. Vägarna kan vara i dåligt skick. Om vintern plogas väg nr 9671 fram till Ainijärvis gränsbevakningsstation, 15 km från Tulppio, där vägen också slutar.
 • Man kommer längs UKK-leden, som korsar ödemarksområdet, till Tulppio, varifrån leden fortsätter till startpunkten för Nuortti vandringsled vid Haukijärvenoja parkeringsplats.
 • Körinstruktion till Pyhä-Luostos naturum Naava.

Med allmänna kommunikationer

 • Från Savukoski - Tulppio eller Naruska-Tuntsa-hållet går det inga allmänna transport. Taxitrafiken skötes av Korvatunturin taksi, tfn +358 40 730 6484
 • Från Tulppio är det ca 10 km till ödemarksområdets gräns längs UKK-leden. 

Lämpliga startpunkter

 • Från Tuntsahållet, t.ex. från Auermanvaarakuusikko i Tulppio kan man börja sin färd till området och till UKK-leden. Det finns inga officiella parkeringsplatser.

Kartor


Övriga kartor

 • Kemihaara Tuntsa Värriö vattentålig fjällkarta 1:50 000, Calazo 2022.
 • Tuntsa Naruska Tulppio vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2020. 
 • Salla Savukoski vattentålig friluftskarta, 1:100 000, Karttakeskus 2016. 
 • Terrängkartor U541 Tuntsa och U542 Nuorttitunturi, 1:50 000. 
 • GT utflyktskarta Norra Finland, 2016, 1:400 000. 

Publikationer

Publikationer på svenska (julkaisut.metsa.fi)

Övriga publikationer

 • Haataja, V. 1993: Tuntsan palo ja suuri nokisavotta. (på finska)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Tuntsas karta i Utflyktskarta.fi.