Leder i Tuntsa

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

En sikt över fjäll från en stenig sluttning på en delvis molnig dag.

 

Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Startpunkter till Tuntsa ödemarksområde:

 • Man kan starta turen från Tuntsahållet t.ex. i Auermavaarakuusikko, där UKK-leden korsar Tuntsavägen, och från Tulppiohållet vid Tulppio stugor. Det finns inga iordningställda parkeringsplatser.

Startpunkter till UKK-leden från Naruska - Tulppio (112 km):

 • Från söder kommer man till UKK-leden t.ex. från byn Naruska, där UKK-leden följer Tuntsa-vägen.
 • Man kan också följa leden norrifrån söderut och startar då från Tulppio.
 • Övriga lämpliga startpunkter, om man vill vandra en kortare etapp av leden:
  • Tuntsa by
  • Auermavaarankuusikko, där UKK-leden korsar Tuntsavägen
  • Tuntsan Pub
  • Naruskan tammi (söder om sjön Naruskajärvi)


Markerade leder

 • UKK-leden, Naruska - Tulppio 112 km
  • Den riksomfattande UKK-leden går genom Salla kommun och delvis också inom Savukoski kommun.
  • Leden går på Tuntsa ödemarksområde via Murhahaara ödestuga och Härkätunturi öde- och reserveringsstuga till Tulppio.
  • Vandringsleden går genom östra Lapplands ståtliga och ställvis karga landskap. Leden är markerad i terrängen med trästolpar med röd topp. Även på träd finns det orangeröda ledmarkeringar.
  • Man kan göra en veckas vandring längs UKK-leden, eller så kan man vandra kortare sträckor av leden.
  • Bekanta dig med UKK-ledens ledbeskrivning för sträckan Naruska - Tulppio.

Snöskoterrutter

Det går en snöskoterrutt genom Tuntsa ödemarks sydvästra hörn. På östra sidan av ödemarksområdet går också en snöskoterrutt, från Naruska till Tuntsa. Man behöver ett snöskotertillstånd för att åka längs snöskoterrutterna. Det finns kartor över snöskoterrutterna (eraluvat.fi) och information om snöskotertillstånden (metsa.fi) på Metsähallitus webbsidor.