Suttikämppä, ödestuga

Ödestuga, 2 pers

Läge, karta och allmän beskrivning

Östra Lappland, Savukoski

Stugan är belägen vid en kärrväg 4 km västerut från Tulppio.

Suttijärvi stuga, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 67°46.2271 lon:29° 07.5372   ETRS-TM35FIN: P:7518813 I:589726.

Savukoski - Tuntsa friluftskarta, 1:100 000
Terrängkarta U524 Tulppio, 1:50 000
Utflyktskarta.fi

Utrustning

Öppen spis

Anmärkningar

Stugan är en timmerstuga från Samperis skogsavverknings tider som Museiverket restaurerat.
Man får ta med sällskapsdjur in i stugan, men bara i det fall att de andra i stugan ger sin tillåtelse.

Mobiltelefonens hörbarhet

Avfallshantering

Besökarna uppmanas att föra bort sitt avfall från terrängen. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Lapplands Naturtjänster.
Tilläggsinformation Pyhä-Luostos naturum Naava.

 

Användningsregler för ödestugor

Läs användningsregler för ödestugor.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Suttikämppä ödestugas karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer