Aktiviteter i Kairijoki

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Utflykter och paddling


Vid Kairijoki går många skogsbilvägar och fiskares stigar, längs vilka man på egen hand kan vandra eller cykla med terrängcykel. I vildmarksnaturen har också bär- och svampplockning långa traditioner. 

I Kairijoki kan du paddla och beundra naturen från ån. Det är lättast att åka på paddlingstur från Kairijokis vildmarkscentrum, där det också finns uthyrning av utrustning. Paddlingskartan kan skrivas ut på Savukoski kommuns turistsidor (korvatunturi.fi, på finska).

I Kairijoki finns inga markerade båtrutter. Det ödemarksliknande vattendraget förutsätter grundläggande färdigheter i att röra sig på vatten samt en ändamålsenlig karta. 

Flygbild av paddlare på ån, på stranden höstens färger.


Runt Kairijoki finns flera olika vindskydd och eldplatser. En del av objekten underhålls också, men det finns ingen avfallshantering i området. Ta alltid med dig ditt avfall och se till att rastplatserna är rena. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Två personer och en hund vid ett vindskydd.

Fiskning

Kairijoki är särskilt populärt bland flugfiskare. På området finns också ett separat område reserverat endast för flugfiske. Öring av fångststorlek planteras i ån mellan Ylä-Kairi och Saunakoski. 

Flugor och spö i gräset, två slåtterblommor i bakgrunden.

Alla 18–64 år gamla ska betala fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi). Tillstånden kan köpas i nätbutiken för jakt- och fisketillstånd (eraluvat.fi). 

Anvisningar och regler i området


Under varning för skogs- och gräsbrand är det tillåtet att göra upp eld endast på eldplatser med rökkanal, täckta eldplatser samt i eldstäder i ödestugor och stugor med särskild försiktighet. Den som gör upp eld ansvarar alltid själv för brandsäkerheten. Observera att det ställvis kan förekomma förbud att göra upp eld.
Kontrollera vilka varningar som gäller (sv.ilmatieteenlaitos.fi)


Tips för utflykter i Kairijoki

Utflykter och läger omfattas av allemansrätten och vi rekommenderar att man slår läger i närheten av rastplatserna.

Observera att det är förbjudet att köra motorfordon, med undantag av de vägar som anvisats för det.

Förberedelser

Utrustning och säkerhet