Ankomst till Kairijoki

Kairijoki ligger nordost om byn Martti i Savukoski. Avståndet från Savukoski by till Kairijoki är 57 kilometer. Från Sodankylä via Tanhua är det 105 km till Kairijoki. Närmaste flygplats ligger i Rovaniemi (229 km) och närmaste järnvägsstation i Kemijärvi (167 km).

Med bil till Kairijoki

Det finns inga officiella parkeringsplatser i området. Avståndet från Savukoski by till Kairijoki är 57 kilometer. Cirka 37 kilometer av vägen är en smal och ställvis slingrande grusväg. När man rör sig till Kairijoki lönar det sig att kontrollera rutten på förhand och vid behov ta med en papperskarta eftersom det finns skuggområden i telefonens hörbarhet i området.

Man kan på förhand be lokala taxiföretagare om erbjudanden till Kairijoki: Korvatunturin Taksi (tfn 040 730 6484) eller Taksi Mika Peltoniemi (tfn 040 0589090). 

Beakta andra som rör sig i området när du parkerar

Man kan parkera på gården vid Kairijoen Eräkeskus (Kairiver Oy, kairiver.fi), Kairijoentie 365, Savukoski. Kontrollera vid behov med personalen att din bil inte är på trafikleden.

På området finns ingen verksamhet vintertid. En del av vägarna i området plogas inte på vintern eller så är plogningen oregelbunden.

Till Savukoski med buss 

Från Kemijärvi järnvägsstation trafikerar bussar (matkahuolto.fi) till Savukoski och Pelkosenniemi, varifrån man kan ta en beställningstaxi till Savukoski. Beställningstaxin prissätts enligt normal busstrafik. Kontrollera taxiturerna och anvisningarna för hur man beställer en beställningstaxi på Savukoski turistsida (korvatunturi.fi, på finska/engelska)