Kundtjänst och vägledning

 • Det finns informationtavlor vid både den västra och östra parkeringsplatsen.
 • Mer information om Kolvananuuro-området kan man få från Kolis naturum Ukko.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplats

 • Det finns en eldplats på östra stranden av tjärnen Pieni Koiralampi.
 • Det är förbjudet att göra upp öppen eld när varning för skogsbrand utfärdats.
 • Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Dricksvatten

 • Det finns ingen vattenpost på området.
 • Ytvatten, till exempel från sjöar, älvar och bäckar, bör kokas innan man dricker det eftersom vattenkvaliteten varierar mellan områdena.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, så var och en tar själv hand om avfallet. Detta innebär att alla vandrare tar ansvar för sitt eget avfall genom att själva föra bort och sortera det. I terrängen kan man i allmänhet kompostera bioavfall och bränna brännbart avfall. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid Pieni Koiralampi och på den västra parkeringsplatsen (Kontiolahti) finns det torrtoaletter.

Övernattning

 • Det är inte tillåtet att övernatta på naturskyddsområdet.

Övernattning i omnejden

Skärmskydd

Kontiolahti kommuns skärmskydd finns längs Kolinpolku-leden.

 • Urkkalampi skärmskydd finns öster om tjärnen Urkkalampi, cirka 2 km söder om naturskyddsområdet.
 • Hautajärvi skärmskydd finns norr om byn Hautajärvi, cirka 2 km norr om naturskyddsområdet.

Service för rörelsehindrade

 • Det finns ingen service för rörelsehindrade på området.

Övrig service i omnejden

 • Omfattande service, som till exempel bank och post samt bensinstationer, finns i centrum av Kontiolahti och Eno. Det är 9 km från Eno till den östra parkeringsplatsen och 13 km från Kontiolahti till den västra parkeringsplatsen.
 • Mer information om turistservicen i omnejden finns på turistsidorna på Kontiolahtis (www.kontiolahti.fi, på finska) och Joensuus (www.joensuu.fi, på finska) webbplatser.
  • Kukkola gård (www.metla.fi, på finska) finns Katrin metsäpolku (Katris skogsstig) som är ca 2,5 km lång.

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).