Vad kan man göra i Kolvananuuro?

Vandrare går längs en stig i ravindalen. Stigen täcks av ormbunkar och omges av lövträd.Vandra längs markerade leder

På naturskyddsområdet finns det omkring 6,5 km markerade leder. Naturstigen Uuro (5 km) är en rundslinga mellan stigarna som leder till parkeringsplatserna. Den säregna kanjonen Kolvananuuro kan även ingå som sevärdhet på en längre vandringsled.

Göra långfärder till fots

Från naturskyddsområdet kan man komma till Kolinpolku- (63 km). Man kan övernatta i skärmskydden som finns längs lederna.

Bekanta sig med en naturstig

Uuro naturstig är cirka 5 km lång. Den spännande naturstigen går runt Kolvananuuro, ibland på ravinens botten och ibland uppe på kanten.

Fiska

Kolvananuuro naturskyddsområde är inte en speciellt bra fiskeplats, men enligt allemansrätten är mete och pilkfiske är tillåtet. Handredskapsfiske är tillåtet på området med erlagd fiskevårdsavgift (eraluvat.fi)Om du fiskar med fler än ett spö behöver du dessutom på statens vatten Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland nr 7413 (eräluvat.fi)Fisketillstånd kan köpas i Forststyrelsens nätbutik för jakt- och fisketillstånd (eraluvat.fi)Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och svamp på naturskyddsområdet.