Ankomst till Valkmusa nationalpark

Karta över Valkmusas förbindelser

 

Valkmusa nationalpark är beläget norr om väg E18, invid landsväg nr. 3562 från Pyttis mot norr vid Broby.

Med buss