Naturen i Valkmusa

Valkmusa nationalparks orörda myrnatur sjuder av liv under våren. Vitmossor ger naturen färg och lockar många fågel- och fjärilsarter.

Så här värnar vi om naturen

Munasuo, Valkmusa, Kananiemensuo, Mustanjärvensuo

Över 40 olika kärrtyper har identifierats på Valkmusa nationalparks område, något som gör områdets myrnatur exceptionellt representativt i Finlands förhållanden. Med tanke på sin natur är myrmarkerna värdefulla även internationellt. Myrmarkernas utkanter har till största delen bevarats i naturtillstånd.

De myrmarker som hör till nationalparken är Äggmossen, Valkmusa, Kananiemensuo och Mustanjärvensuo.

Äggmossen är landets största och bäst utvecklade högmosse i Kustfinland. Högmossar är karga myrar med tjockt torvtäcke. Mittpartierna höjer sig markant ovanför den omgivande laggen. Äggmossens gränspartier består av sanka myrar längs kanterna, tallmyrar och grankärr.

Kananiemensuo, som behållit sin ödemarkskaraktär, består av flera olika kärrtyper som bildar ett representativt myrkomplex. I helheten kan det urskiljas två högmossar och en aapamyr. Träskets mittparti domineras av flarkartat fattigkärr.

Fjärilslarver på spångarna

På nationalparkens område förekommer flera sällsynta och utrotningshotade fjärilsarter. Den rödpudrade lövmätaren, symbolen för parken, är t.ex. en utrotningshotad fjäril som endast förekommer på mossarna vid Södra Finlands kustområden. De flesta myrmarksfjärilarna lever vid olika slags tallmyrar och är skymnings- eller nattaktiva.

Rödpudrad lövmätare i Valkmusa

Den rödpudrade lövmätaren är en liten fjäril med en vingbredd på mindre än två centimeter. Den rödpudrade lövmätarens flygtid är ungefär en månad, från midsommaren och framåt. Rödpudrade lövmätare flyger i skymningen, ibland även på dagen eller under varma nätter, och när de bli skrämda flyger de iväg från vandraren. Den rödpudrade lövmätarens vackra färg i purpurgult passar in i den omgivande färgvärlden av vitmossor och myrväxter. Lövmätaren valdes till symbol för Valkmusa, för att förekomsten i Finland begränsar sig till kustområdet och är koncentrerad i södra Finland. Den rödpudrade lövmätaren är sällsynt och beståndet i Finland är klassificerat som hotat.

Fiskgjusens rike

Valkmusa nationalpark är populär bland fiskgjusar. Fiskgjusen är en stor och imponerande rovfågel som äter nästan enbart fisk. I parken eller precis utanför dess gränser häckar hela sex fiskgjusepar.Fiskgjusen uppskattar en lugn miljö och öppna landskap i sitt val av häckningsplats, men är beredd att flyga långa sträckor efter föda. Det är fallet i Valkmusa, där det finns ett rikligt bestånd av fiskgjusar, även om det är minst några kilometer till närmaste fiskevatten! Varje måltid till en förälder som ruvar på ägg eller en avkomma måste alltså hämtas till boet från flera kilometers avstånd. Att fiskgjusen gärna flyger långa sträckor syns även i fågelns liv i övrigt. Varje år beger sig fiskgjusarna i Valkmusa till Afrikas södra delar för att tillbringa vintermånaderna och återvänder sedan till samma plats för att häcka på nytt. Under häckningen är det lätt att se fiskgjusen och höra den på exempelvis spångstigen i Simonsaari.

Andra fågelarter i området

Valkmusa nationalpark är känd för sin fågelartrikedom, till vilken flera sällsynta och utrotningshotade arter kan räknas. Till de häckande fågelarterna hör arter som är bekanta från kustens fågelvatten, t.ex. rödbena och brunand, såväl som nordliga arter, t.ex. småspov. Även fiskgjuse och trana häckar på området. De fridfulla myrområdena är även regelbundna rastställen för tranor och gäss.

Valkmusa nationalpark

  • Inrättad  1996
  • Areal 19,5 km²

Tecknad bild av Valkmusa nationalparks logo. På den ovala logon finns en rödpudrad lövmätare avbildad. Längs yttre kanten texten: Valkmusa kansallispuisto Nationalpark.

Valkmusa nationalparks symbol är rödpudrad lövmätare

Myrnaturens charm på andra ställen i Finland        

Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark   

Martimoaapa

Patvinsuo nationalpark   

Riisitunturi nationalpark      

Torronsuo nationalpark