Broschyr över Valkmusa


Pdf-fil 1.3 MB (julkaisut.metsa.fi)

Övriga kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Valkmusas karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2019.
  • Terrängkarta L434, 1:50 000, Lantmäteriverket 2017.
  • Terrängkartblad nummer 3024 07, 1:50 000, Lantmäteriverket 1999.