I den rofyllda myrparken i Kymmenedalen finner du orörda myrmarker, vandrings- och skidleder och en inblick i fåglarnas och myrfjärilarnas livsmiljö.

Fotvandring

Vandra ut på myrarna i Valkmusa längs en markerad, spångbelagd rundslinga (2,5 km). Under färden kan du klättra upp i naturtornet för att beundra det vidsträcka myrlandskapet. Leden börjar vid nationalparkens parkeringsområde som finns intill väg nr 3562, 10 km norr om Broby i Pyttis.

En vandrare står med kikare och ser ut över blandskogen och åkrarna som finns i bakgrunden

Skidåkning

På skidor kan du röra dig över hela nationalparken – antingen genom att dra upp egna spår i terrängen eller längs de preparerade skidspåren. Om snöläget tillåter körs det upp skidspår i nationalparken.

En skidare dragande på en ackja över ett öppet område. Skog i bakgrunden.

Fågelskådning

Klättra upp i naturtornet med kikaren i högsta hugg! Valkmusa är känt för sitt rika fågelliv. I parken häckar både arter som vanligtvis förekommer längs kusten, t.ex. rödbena och brunand, och mer nordliga arter, såsom småspov. Även fiskgjuse och trana trivs i Valkmusa. De fridfulla myrområdena är återkommande rastställen för tranor och gäss.

Två orrtuppar strider på myren. Skog kan skönjas i bakgrunden.

Övriga aktiviteter

  • Geocaching: Låt jakten på geocacher föra dig ut på den orörda myren. Kom ihåg att vistelse utanför den markerade leden är begränsad under den snöfria perioden eftersom myren ställvis är mycket sank.
  • Sevärdheter och vyer: Beundra det vidsträckta myrlandskapet i Valkmusa från de höga klipporna i utkanten av myren eller från naturtornet, fågeltornet i Simonsaari. Den orörda myren i naturtillstånd och dess fåglar och fjärilar är en oförglömlig upplevelse.