Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Valkmusa nationalpark

27.6.2022
Varning för skogsbrand gäller. Det är förbjudet att göra upp öppen eld på alla eldplatser, förutom i eldstäder med rökkanaler.

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Valkmusa nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom nationalparken.

Guidade turer
Uthyrning av utrustning

Guidade turer

Uthyrning av utrustning 

 

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda nationalparkens tjänster. Användningen av servicekonstruktioner i företagsverksamhet är avgiftsbelagd.