Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Valkmusa nationalpark

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Valkmusa nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom nationalparken.

Guidade turer
Uthyrning av utrustning

Guidade turer

Matservice

Uthyrning av utrustning 

 

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda nationalparkens tjänster. Användningen av servicekonstruktioner i företagsverksamhet är avgiftsbelagd.