Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

  • Den västra högmosselänken börjar och slutar vid Simonsaari parkeringsområde. Leden till Moronvuori dagstuga startar vid Suolinnavägen och slutar på Moronvuori dagstuga.

Rundslingor

  • Västra högmosselänken är en 2,5 km lång rundslinga med spångar, som börjar vid Simonsaari parkeringsområde. Invid stigen finns det ett naturtorn med utsikt över det vida myrområdet.

Övriga leder

  • Leden (1,1 km) till Moronvuori dagstuga startar vid Suolinnavägen och slutar på Moronvuori dagstuga.

Naturstigen i Valkmusa nationalpark. Bild: Reijo Nenonen/Vastavalo

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!

Broschyr över utflyktsmål

Pdf-fil 1.3 MB
(julkaisut.metsa.fi)